ŻYCIE

Dziś Trwa Wojna.

 • Wojna Informacyjna.
 • „W tej wojnie nie macha się szabelką”.

 • Istnieją Reguły Prowadzenia Wojny Informacyjnej.

 • Natomiast bronią w tej wojnie jest…

 • Zdrowo Myślenie.

 • Pytanie:

 • „W czym Nasi Przodkowie popełnili błąd, pisząc Wedy?”.

 • Jeśli Oni w niczym się nie pomylili, to znaczy, że pierwsze oraz trzecie kryterium poznania prawdy…

 • nie mają znaczenia, tak jak zdrowo myślenie jako sposób omijania błędów w osobistym doświadczeniu…

 • a zdanie kompetentnego człowieka jest zarozumialstwem.

 • Oprócz tego zdanie kompetentnych ludzi i ich osobiste doświadczenia…

 • mogą być rozmaite, a Przodków dogmatyczne”.

 • Odpowiedź: – Aleksiej Trexlebov.

 • „Widać ktoś nieprawidłowo zrozumiał moje wykłady”…

 • lub też nieprawidłowo zrozumiał Kaszuny.

 • Dlatego, że Zdanie Naszych Przodków to nic innego jak…

 • „Zwrócenie Się w Ich Stronę” i Wykorzystanie Ich Doświadczenia…

 • a nie Zarozumialstwa, a doświadczenie może być dogmatyczne?

 • Jeżeli doświadczenie można nazwać „dogmatem”, to wtedy jest ono dobre.

 • Co jest złego w korzystaniu z doświadczenia Przodków?

 • Jeżeli ktoś „wiesza na tym jakieś etykiety”, to znaczy, że on tego nie rozumie.

 • Niezbędne jest korzystanie z Doświadczenia Przodków z pomocą Wed.

 • To najprostszy sposób, w jaki człowiek może korzystać z tego doświadczenia.

 • I my powinniśmy go wykorzystać.

 • My powinniśmy wykorzystywać Doświadczenie Przodków, a nie ich Opinie.

 • Współcześni tłumacze Wed mogą popełnić błąd w tłumaczeniu i coś nieprawidłowo przetłumaczyć.

 • Wedy to tylko jeden z kanałów posługiwania się Doświadczeniem Przodków.

 • A Zdrowo Myślenie mówi, że Pierwsze Kryterium to Zdanie Kompetentnego Człowieka.

 • A kompetentny człowiek to nie jest ten, który nazywa siebie kompetentnym człowiekiem.

 • Lecz ten który Rzeczywiście Jest Doświadczony – Należy Wykorzystać Doświadczenie tego człowieka.

 • A nie to co on sobie tam mówi: – „Ja posiadam dyplomy i jestem kompetentny” – Nie.

 • Jeżeli on rzeczywiście posiada doświadczenie (są ludzie bogaci w teorie i są ludzie wytrenowani).

 • Jeżeli on jest wytrenowany, jeżeli on posiada Realne Doświadczenie.

 • To dlaczego tym doświadczeniem się nie posłużyć? – Od Żyjącego Człowieka.

 • A Doświadczenie Przodków może być zapisane choćby w „Kronikach Akaszy” – w sferze astralnej.

 • Nieważne w jaki sposób dotrzemy do Doświadczenia Przodków, ważne żebyśmy posługiwali się Ich Doświadczeniem – My Powinniśmy Opierać się na Doświadczeniu, a nie na Zarozumialstwie.

 • Czym jest duchowość?

 • Trzeba wyjaśnić: Czym jest Duch, a czym jest Materia.

 • Duch nie podlega Czasoprzestrzeni – dlatego też jest Duchem.

 • A Materia podlega – nasz umysł, rozum i intelekt jest materialny – Prawda?

 • Dziś jest, a jutro go nie będzie – A Duch zawsze będzie.

 • Dlatego duch jest pierwotny.

 • On „wykorzystuje” swój umysł, rozum i intelekt jako instrument poznania świata.

 • To wspaniały instrument na określonym etapie ewolucji – ale nigdy na odwrót.

 • Tzn. „Trzeba znów zacząć od początku” – rozważmy kwestię…

 • „Kim Jestem?” – u „źródła”.

 • „W czym tkwi Sens Życia?”.

 • JA przecież „jestem” duchem, a nie materią – JA istnieję poza czasem i przestrzenią – Moje JA.

 • A dlaczego JA, taki świetlany, czysty, dobry tutaj przyszedłem do tego świata?

 • A po co mi to wszystko? – Można w taki sposób pytanie sformułować? – Prawda? – Tak.

 • Myślę, że wszyscy jesteście w temacie, wszyscy to rozumiecie, dlatego tak mówię.


-Człowiek człowiekiem – A czym jest moje JA?

 • Pod czyim kierownictwem oraz według czyjej woli ciało wypowiada te słowa?
 • Wedy mówią, że JA, to ŻIWATMA – tj. Żywa Atomowa Cząsteczka.

 • Ona nigdy się nie rodziła, nigdy nie umierała.

 • Ona jest Wieczna, Pierwotna i Błogosławiona.

 • Ona nie umiera, kiedy umiera ciało.

 • Jeśli mówić współczesnymi terminami, to ŻIWATMA znajduje się poza czasem oraz poza przestrzenią.

 • Dlatego jest Duchowna, a nie Materialna.

 • To właśnie jest Nasze JA.

 • W Wedach bardzo dobrze opisane jest, jak ŻIWATMA przychodzi do tego Materialnego Świata.

 • Kiedy ŻIWATMA postanawia według swojej woli rozpocząć ewolucję w Świecie Jawnym – Materialnym Świecie.

 • Razem z innymi ŻIWATMAMI ona tworzy czasoprzestrzeń.

 • „Wzajemne relacje” dwóch ŻIWATM tworzą czasoprzestrzeń.

 • Między nimi pojawia się lider.

 • Takim sposobem podporządkowuje się druga Żiwatma, trzecia, czwarta, piąta…

 • Lider „buduje” wokół siebie przestrzeń i zaczyna tworzyć pierwszą elementarną cząsteczkę.

 • Tak też pojawia się pierwsze jądro atomowe, które składa się z „wielu” ŻIWATM.

 • I lider, który kieruje tą przestrzenią nazywa się ŻIWA.

 • Poszczególne ŻIWATMY również na swoim poziomie ją kontrolują, ale „głową” jest ŻIWA – Dający Życie.

 • W Wedach napisane jest, że Najbardziej Doskonały w Królestwie Minerałów jest Kryształ Diamentu.

 • Diament posiada perfekcyjną strukturę molekularną, harmoniczną, uporządkowaną.

 • Kryształ w sprzyjających warunkach może wzrastać…

 • tzn. on może stać się „żywą jednostką” – (coś w tym stylu).

 • Dzięki nazbieranemu doświadczeniu w Królestwie Mineralnym.

 • ŻIWATMA ma możliwość „przejść” do kolejnego Królestwa – Roślinnego.

 • Ona na początku tworzy prymitywne formy.

 • Uczy się dzielić, rozmnażać i coraz lepiej uporządkowywać przestrzeń wokół siebie.

 • Takim sposobem każda ŻIWATMA potrafi „zbudować” dowolną roślinę, która istnieje na tej planecie.

 • W Wedach napisane jest, że najdoskonalsza w Królestwie Roślin jest Orchidea.

 • Orchidea to perfekcyjna roślina – najszlachetniejsza, najpiękniejsza, zharmonizowana.

 • Współcześni botanicy również zgadzają się z wnioskami Naszych Przodków.

 • Dzięki doświadczeniu zdobytym w Królestwie Roślin, ŻIWATMA ma możliwość „przejść” do kolejnego Królestwa – Zwierząt.

 • Na początku tworzy ona proste organizmy żywe – prymitywne.

 • Następnie tworzy coraz bardziej złożone formy.

 • Wedy konkretnie podają ile form życia ŻIWATMA przechodzi w Królestwie tak Roślin, jak i Zwierząt.

 • Na przykład w Królestwie Zwierząt jest to Osiem Milionów Form Życia, które przechodzi ŻIWATMA na tej planecie.

 • Każdy z nas tak jakby „budował” ciała wszystkich istot, które występują na tej planecie.

 • My posiadamy doświadczenie „budowania” takich ciał.

 • Przechodząc doświadczenia w Królestwie Zwierząt…

 • prędzej czy później ŻIWATMA „wyraża chęć” Nauki w Królestwie Ludzi.

 • „Wiedzcie, ludzie Rodów Rasy Wielkiej, że…

 • powinniście z miłością i dobrocią odnosić się do całego życia…

 • stworzonego na Midgard-Ziemi” – Przykazanie Dażdboga.

 • Życie na Ziemi to zorganizowany system…

 • składający się z ogromnej liczby prostszych systemów, części i elementów.

 • To „ziemskie życie” jest z kolei częścią bardziej złożonego – Słonecznego, Galaktycznego Systemu oraz Kolejnych.

 • Ale w tej „Kosmicznej Grze” – jesteśmy „związani” pierwotną ideą…

 • „Wielkiego Poety” – Twórcy Gry.

 • Dlatego też, nasze życie jest przejawem „twórczego poety”…

 • i we wszystkich jego aspektach widać Boski Zamysł.

 • Każda ŻIWATMA to twórca, mający swoją wolę.

 • Tak indywidualność tworzy na fundamencie swojego własnego doświadczenia.

 • Prędzej, czy później każdy z nas weźmie pełną odpowiedzialność za swoje działania.

 • Trzeba przejść „długą drogę”, aby „móc powiedzieć o całym stworzeniu” – To Jestem JA.

 • To tylko etap doskonalenia.

 • Zgodnie z Wedami: – „JA – to ŻIWATMA”.

 • Samowystarczalna Duchowa Cząsteczka…

 • która wychodzi poza wszystkie przedziały Materialnego Wszechświata.

 • Ona posiada Wolę Podejmowania Decyzji.

 • Tak jak pozostałe „JA” – ŻIWATMA podobna jest do Wszechmogącego.

 • Różnica tkwi jedynie w „Potędze”.

 • Skoro ŻIWATMA jest niematerialna, dlatego potrzebuje ona materialnego „pośrednika”…

 • aby z jego pomocą mogła rozwijać się w materialnym świecie.

 • Takim „pośrednikiem” jest jakiekolwiek materialne ciało…

 • dzięki któremu ŻIWATMA może porządkować „swoje własne Idaho”.

 • Ona, albo „buduje” ciało sama, albo wchodzi we wzajemne relacje z już „wybudowanymi”.

 • Takim sposobem powstaje symbioza – współpraca między jej podmiotami.

 • Ta więź utrzymuje się do tej pory…

 • póki nie skończą się możliwości „zdobycia jakiegoś doświadczenia”.

 • Oprócz Jawnych – Materialnych, istnieją jeszcze Inne Ciała.

 • Lecz my jesteśmy ograniczeni rozumowaniem, że…

 • wybór ciała zależy od poziomu ewolucyjnego rozwoju ŻIWATMY i jej „własnej tożsamości”.

 • Nasi Przodkowie mówili, że sens tego życia polega na tym, że…

 • „ŻIWA przychodzi do tego świata jako Indywidualność…

 • tj. Ona jest Indywidualną Samopromieniującą Cząsteczką Wszechmogącego…

 • To na końcu ewolucyjnej drogi, Ona może stać się Licznością” – (Osobowością Złożoną).

 • Powiedzmy tak: – „Ja mam swoje indywidualne doświadczenie…

 • to co wiem Ja, oprócz mnie, nikt z pozostałych ludzi tego nie wie”.

 • Lecz my jesteśmy nierozłącznymi cząsteczkami Roda.

 • I dlatego, o czym wiem Ja, o tym również wie Mój Ród.

 • Tak samo Ród, wie o wszystkim, co wie, każdy człowiek należący do tego Rodu.

 • Dlatego Ród jest Licznością, a Ja Indywidualnością.

 • Aby osiągnąć cechy Liczności, Ja jako ŻIWATMA wkraczając na drogę ewolucji…

 • zaczynam „zbierać” wokół siebie takie same ŻIWATMY jak Ja Sam.

 • Kiedy Indywidualne JA, tj. ŻIWATMA zbierając doświadczenie w różnych Ciałach i Królestwach…

 • dosięga możliwości etycznego posługiwania się „zgromadzonym doświadczeniem” wszystkich pozostałych JA.

 • Ona podobnie do Wszechmogącego…

 • daje im wszystkie swoje osiągnięcia i wolę podejmowania własnych decyzji.

 • Nazywa się to „Stanem Pełnej Władzy”.

 • W tym momencie „Rodzi się Nowy Wszechświat”.

 • „Niegdyś, kiedy jeszcze, nie istniał czas…

 • nie było Światów i Rzeczywistości, nas, ludzi, postrzegania;

 • Był nie wcielający się, jeden tylko Wielki RA-M-XA.

 • On przejawił się w Nowej Rzeczywistości…

 • I aby dostrzec tę Nową Bezgraniczną Nieskończoność Oświetlił Ją Wielkim Światłem Radości.

 • I wtedy pojawiła się Nowa Nieskończona Wieczność…

 • i narodziła się Nowa Rzeczywistość…

 • i pojawiła się nieskończona liczba jej przejawów.

 • Tak pojawiło się to, co my, ludzie jako przestrzeń Światów Jawi, Nawi i Prawi postrzegamy – Księga Światła (Słowiano Aryjskie Wedy).

 • W komentarzach Wielki RA-M-XA opisany jest jako:

 • Pierwotna, jedyna nie poznana istota…

 • promieniująca życiodajnym światłem radości i głównym ogniem tworzącym wszechświat – Inglią.

 • Z którego to pojawiły się wszystkie istniejące Wszechświaty…

 • a także zamieszkałe światy i realności.

 • Skrót RA-M-XA, w uproszczony sposób można odczytać z pomocą trzech Run.

 • Dzięki temu otrzymujemy: „Oświetlająca Światy Twórcza Siła”.

 • RA-M-XA to nie imię…

 • w tym obrazie ukryte są zarówno jakość jak i sam proces – oraz ich rezultat równocześnie.

 • Staroruskie wyrażenie: – „Pojąć na trzy” ma w swojej osnowie obraz – „budować”.

 • „Budować Jedność” – to „triglav” – główny algorytm na którym zbudowany jest świat.

 • Weźmy na odwrót – XA postawmy przed RA – Co otrzymamy?

 • XRAM – „Pozytywny Strumień Świetlanej Radości Wszechświata”.

 • Można było usłyszeć w latach 90-tych takie pojęcie: – „Droga do Chramu”.

 • Oznacza, to „Drogę do Starodawnej Wiedzy”.

 • Prawidłowa Dawna Wiedza niesie ze sobą Prawdziwy Przekaz.

 • A w związku z tym Prawidłowe Życie i Długie, Szczęśliwe Życie.

 • Słowianie Wiedzieli i Znali „Sekrety Prawidłowego Życia” i dlatego żyli nie tylko kilka „Kręgów”.

 • „Krąg Życia” według Słowian to 144 lata.

 • Żyć kilka „Kręgów” – wyobraźcie sobie ile to można żyć – kilkaset lat.

 • Bez Tej Nauki do żadnego „Chramu”, nigdy człowiek nie dotrze.

 • To takie bezmyślne…

 • bezcelowe chodzenie po okręgu, który donikąd nie prowadzi.

 • Nasza Wiara nie jest Jednobóstwem, ani Wielobóstwem.

 • Rod – Wszechmogący Jest Jeden, lecz „Przejawia się pod Wieloma Postaciami”.

 • W tym tkwi zarówno problem jak i rozwiązanie – równocześnie.

 • Jeśli Zjednoczymy się Swoim Sercem i Swoim Rozumem z Rodem Wszechmogącym.

 • Na osnowie wypełniania swoich przydzielonych obowiązków.

 • Na osnowie „wypełniania długu” przed Rodem.

 • Wtedy staniemy na tym samym poziomie postrzegania…

 • gdzie każdy będzie dokładnie wiedział co ma robić każdego dnia, każdej godziny i każdej minuty.

 • Zwierzęta zawsze czegoś mogą się nauczyć…

 • lecz jeśli w Królestwie Zwierząt przeżycie opiera się na osnowie „odruchów”…

 • to JA człowieka włada wolą.

 • To jest „Bóg” przejawiający się w ciele Świata Zwierzęcego.

 • Wtedy On już zna prawa panujące w Królestwie Minerałów, Roślin i Zwierząt.

 • Ma teraz możliwość kontrolować wszystkie ciała, lecz nie tylko.

 • On poznał bardziej…


 • -Zdrowo Myślenie mówi mi o tym, że Ja powinienem troszczyć się o swoje ciało.

  • Ja jestem za nie odpowiedzialny i powinienem je rozwijać – doprowadzić do doskonałości.
 • A to dlatego, że moje ciało składa się z takich samych żiwatm jak Ja – Prawda?

 • Ja zebrałem swoją „drużynę” i dałem im słowo, że ich doprowadzę do doskonałości.

 • Jeśli człowiek wykorzystuje swoje ciało do egoistycznych celów.

 • To moi poddani odmawiają „dalszej współpracy”.

 • Lecz jeśli Ja odnoszę się do Nich jak Monarcha, Car-Ojcie – Dbam o każde swoje „JA”…

 • tj. o każdą żiwatmę, swojego ciała.

 • To wtedy „Oni” mi pomagają ewolucyjnie się rozwijać.

 • To dopiero jest fizyczny rozwój…

 • Należy po prostu nawiązać ze swoimi żiwatmami dobre relacje.

 • W tym tkwi sens fizycznego rozwoju – Prawda?

 • Duch i Fizyczność są w taki sposób powiązane – lecz Duch, tak czy siak dominuje.

 • Bez Ducha nie da rady.

 • Wystarczy, że duch opuści ciało fizyczne i co się z nim stanie? Jak ono się będzie rozwijać?

 • Świadomość „zabieracie” i wszystko.

 • A co dziecko?

 • „Ululacie” go i pozostaje worek z kośćmi – I co, on będzie się rozwijał?

 • JA to ciało rozwijam.

 • Beze mnie ono jest niczym – Ja kieruję tym ciałem.

 • Ja za nie biorę odpowiedzialność.

 • Kiedy ja swoją świadomość przenoszę w inne ciało, to wtedy puufff… i „worek ze skóry” leży.

 • I nie może rozwijać się beze mnie.

 • A jeśli jeszcze ze sobą zabiorę Ciało Żagie, jako „odzież”, ono przez to szybciej się rozłoży w rezultacie entropii – bez mojego JA – bez mojej „pomocy”.

 • Od razu – i po wszystkim.

 • Jest to Efirne Ciało, naukowcy nazywają je Aurą – jest takie ciało.

 • To taki „kokon” energetyczny wokół człowieka.

 • Fotografia kirlianowska – pokazuje tylko część tego ciała.

 • „JA to duch?” Tak – To Duch.

 • „Duch odchodzi i zostawia te pozostałe ciała?”.

 • On może ze sobą zabierać tak ciała i „powłoki” – jako „instrument”.

 • My przecież doskonaliliśmy te ciała i „powłoki” w „Mineralnym Królestwie – w Roślinnym, Zwierzęcym”.

 • My posługujemy się nimi jak „instrumentami”.

 • „Czyli po śmierci można zabrać je ze sobą?”.

 • Nie można, lecz trzeba i nawet fizyczne ciało należy ze sobą zabrać.

 • Wcześniej istniała „transformacja”.

 • Nasi Przodkowie żyli po kilka tysięcy lat i wciągu jednego wcielenia dosięgali doskonałości…

 • i swoje ciała stąd zabierali – Wszystkie Żiwatmy Zabierali Ze Sobą.

 • To jest transformacja – Nasi Przodkowie Wszyscy tak Odchodzili.

 • „Budzisz Kundalini i to ciało odchodzi w jego mistycznym ogniu”.

 • O, tak się to robi: – „Wystarczy ruszyć w dobrym kierunku”… – Słowiańskim.

 • Wiecej: http://www.eioba.pl/a/3y4s/zycie#ixzz2TIAjtuXAwoda_1

  Reklamy

  Skomentuj

  Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

  Logo WordPress.com

  Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie na Google+

  Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie z Twittera

  Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie na Facebooku

  Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

  w

  Connecting to %s