Słowiański Światopogląd – Wedy

 • Zawartość tej księgi opiera się głównie na starosłowiańskim źródle: „Księdze Światła”.
 • Ale też przywoływane są inne pradawne źródła, które potwierdzają te zdarzenia.
 • Te pradawne źródła przechowane zostały przez różne narody na wielu kontynentach ziemi.
 • „Księga Światła” wyjaśnia te kwestie, które stanowią fundament Słowiańskiego światopoglądu.
 • Poprzez to księga ta nie zastępuje tamtego źródła, ale stanowi jego istotne uzupełnienie.
 • Wyjaśniającym jego zawartość i potwierdzającym jego wiarygodność i prawdziwość …
 • Poprzez znane współczesnym ludziom odkrycia archeologiczne …
 • Jasnowidzenia, przekazy i opowieści.
 • Zawarte w pieśniach i traktatach.
 • Ta księga wyjaśnia znaczenie starosłowiańskiej wiedzy.
 • Którą podarowali Słowianom i Ariom ich wielcy Przodkowie – Bogowie.
 • Ona w pełni udowadnia, że bez poważnego potraktowania Starosłowiańskiej wiedzy niemożliwe jest …
 • Rozwikłanie kwestii dotyczących powstania świata i powstania życia w naszym wszechświecie …
 • Ani też wyjaśnienia zagadek przeszłości współczesnej ludzkości …
 • A w szczególności przeszłości Słowian i Ariów …
 • A także czasów pojawienia się tych, czy też innych kultur oraz ich zaginięcia …
 • Bez poważnego potraktowania starosłowiańskiej wiedzy …
 • Cała przeszłość Ziemi, albo staje się fantastyką zmistyfikowaną poprzez pojęcia religijne …
 • Albo prymitywne materialistyczne pojmowanie – ginie przy tym prawdziwy obraz bytu …
 • A pozostaje obraz iluzoryczny stworzony przez zainteresowanych tym ludzi …
 • Obsługujących współczesne struktury władzy.
 • Zupełnie znika możliwość wiernego prognozowania rozwoju ludzkości.
 • W rezultacie staje się ona zakładnikiem w działaniu tajnych i jawnych sił …
 • Realizujących zgubne cele – cele te realizowane są dziś przede wszystkim z użyciem narodu Słowiańskiego.
 • W związku z tym powstaje pytanie: „Jak to się stało, że Słowiańskie narody zostały sprowadzone do tego poziomu istnienia …
 • Że zarządzają nimi tacy (?)”.
 • Wszak jeszcze 1500-2000 temu władali oni większą częścią Euro-Azji?
 • Wtedy gęstość zaludnienia na naszej Ziemi była niewysoka.
 • Co pozwalało na życie Rodowymi społecznościami, gdzie surowo przestrzegano tradycji rodowych.
 • A tych co je naruszali po prostu wyganiano.
 • Jednak potem sytuacja zaczęła się szybko zmieniać na gorsze.
 • Było ku temu kilka powodów.
 • Po pierwsze około 1620 lat temu nasza Ziemia wraz z Systemem Słonecznym.
 • Weszła pod nieubłagany wpływ ery Lisicy.
 • Który spowodował u wszystkich ludzi – w tym i u Słowian zmianę światopoglądu.
 • Osłabienie prawidłowego widzenia świata i wzmocnienie fałszywych poglądów.
 • Po drugie: – Pod działaniem tych wpływów …
 • Narody przeciwne Słowianom utworzyły i wzmocniły swoje systemy religijne …
 • I ich struktury organizacyjne, które w większości były przeciwstawne, a także wrogie światopoglądowi słowiańskiemu.
 • Te systemy religijne obliczone były na pojmowanie prymitywne.
 • Aby rozbudzić w ludziach strach, żądzę władzy i …
 • Po trzecie: – W miarę nasilenia się wspomnianych wpływów (epoki Lisa)…
 • Wzrostu zaludnienia i zwiększenia się wzajemnych kontaktów …
 • Naruszający narodowe tradycje otrzymali możliwość chronienia się u wrogów Słowian …
 • Przyjmować ich uproszczone światopoglądy religijne …
 • A potem powracać jako misjonarze.
 • Bardzo często powracali wraz z wojskami wroga by ujarzmić Słowian.
 • Po czwarte: – Nasilenie się negatywnych wpływów i rozszerzenie się kontaktów miedzy narodami.
 • Stało się katalizatorem zmiany poglądów na organizację życia Słowian.
 • Przede wszystkim u książąt, którzy dostrzegli, że można władać swoim narodem zamiast jemu służyć.
 • W tym środowisku pojawił się popyt na religijne systemy wrogów.
  1. Nasilenie negatywnego wpływu ery Lisa i oddalenie się od rodowych tradycji przez kniaziów.
 • Zachwycenie się przez nich cudzoziemskimi religiami.
 • Przede wszystkim przenosi się na ich otoczenie i na tych przedstawicieli narodów.
 • Którzy od urodzenie mieli skłonności do łamania narodowej tradycji.
 • I dążyli do wyróżnienia się pośród swoich rodaków nie poprzez właściwą wiedzę.
 • Lecz dzięki kłamstwu, chytrości, podłości a także poprzez zdradę.
  1. Nasilenie się negatywnego wpływu epoki Lisa.
 • I zwiększenie się kontaktów międzynarodowych.
 • Doprowadziły do zwiększenia ilości wojen między nimi.
 • Słowiańscy wojownicy często zwyciężali swoich przeciwników i podbijali ich kraje.
 • Zawojowawszy ich osiedlali się tam i asymilowali się z miejscowymi narodami.
 • Wzmacniając ich i osłabiając Słowiańskie.
  1. Pod wpływem negatywnego promieniowania i zmian warunków klimatycznych na gorsze.
 • Niektóre Słowiańskie narody przemieszczały się w rejony o warunkach dużo korzystniejszych dla życia.
 • Mieszali się z miejscową ludnością i osiągali wysokie rezultaty w dziedzinie komfortu materialnego.
 • Co doprowadziło do rozmiłowania w rozkoszach życia i zapomnieniu nakazów rodowych.
 • A także poniżeniem rodaków, którzy pozostali w dawnej ojczyźnie.
  1. Zdarzały się też przypadki gdy wojownicy wroga także wkraczali na terytoria Słowiańskie.
 • A przy tym nie tylko grabili, lecz i gwałcili Słowianki.
 • Które w wyniku tego rodziły dzieci ze zmienioną na gorszą genetyką.
 • I niepełnoprawnym statusem pośród Słowian.
 • Było niemało wypadków, gdy Słowiańscy wojownicy żenili się z brankami.
 • A te rodziły dzieci z takimi samymi cechami i z takim samym statusem.
 • Dorastając te dzieci starały się zmienić swoje położenie wszelkimi sposobami i środkami.
 • Często niegodnymi – w wypadku dojścia do władzy powodowali rzeź w środowisku Słowian.
 • Książę Władimir jest jedną z takich osób w naszej przeszłości.
 • Chrystianizował Kijowskich Polan powodując rozprzestrzenienie się tej religii.
 • Pośród innych Słowiańskich narodów.
 • Wszystko to doprowadziło do degradacji Słowiańskiego Społeczeństwa Rodowego.
 • I podporządkowało Słowiańskie narody cudzoziemskim rządom.
 • Jednak wpływ epoki Lisa kończy się w 2012 roku.
 • Od tego momentu zacznie działać promieniowanie ery Wilka.
 • I zaczną kierować bieżącą sytuacją.
 • Rozumieją to doskonale trzymający się przy władzy.
 • Aby jeszcze dłużej utrzymać się przy władzy już dziś organizują oni poszukiwania starosłowiańskich źródeł pisanych.
 • Aby po pierwsze skorzystać poprzez nie z pradawnej wiedzy …
 • I zastosować ją w interesie rządzących obecnie sił świata mroku.
 • A z drugiej strony w celu ukrycia lub zniszczenia owych źródeł …
 • Aby nie dopuścić do odrodzenia się Słowiaństwa.
 • Sprzyjają temu współczesne religie światowe i ich sekty.
 • Aby utrzymać Słowian tak długo jak się da w nieświadomości i ignorancji.
 • Prawie wszyscy przedstawiciele współczesnych struktur władzy sprzyjają umocnieniu w społeczeństwie roli …
 • I wpływu światowych religii.
 • Równocześnie oni sami bardzo często korzystają z usług jasnowidzów i astrologów.
 • Starając się w ten czy inny sposób posłużyć się częścią ujawnionej pradawnej wiedzy.
 • Aby utrzymać się przy władzy i zachować nieczysto uzyskaną własność.
 • Wszystko to nie sprzyja harmonijnemu rozwojowi ludzkości.
 • Powodując w nim napięcia, podziały i konfrontacje.
 • Które powoduje się w rozmaitym czasie rodząc wojny i katastrofy.
 • Aby temu zapobiec niezbędne jest by ludzie zwrócili się ku dawnej Słowiańskiej Wiedzy …
 • I przebudowali życie społeczne stosownie do niej.
 • Oznacza to zbudowanie życia według zasad i nakazów Bogów.
 • Nie przyjmując Starosłowiańskiej wiedzy nie mamy możliwości uwolnienia się z władzy przedstawicieli świata mroku.
 • I przejścia od wrogości między różnymi systemami jedno-kulturowymi ku wspólnocie.
 • I korzystnej wzajemnie współpracy między nimi.
 • Przede wszystkim pradawną Słowiańską wiedzę powinny dostrzec narody Słowiańskie.
 • Jako oddech dla odrodzenia i podniesienia się.
 • Wszystkie inne zrobić tego nie są w stanie i w związku z tym będą wspomagać siły świata mroku.
 • Wzmacniać swoją władzę na naszym terytorium.
 • W końcu wieku XX zaczął się proces ujawniania pradawnej wiedzy Słowiańskiej.
 • Jednak ten proces jak dotąd jest ostrożnie dozowany.
 • W obecnym czasie dostępna jest tylko ta wiedza, która pozwala ludziom zmienić swoje pojmowanie świata.
 • Także ta wiedza, która sprzyja leczeniu i uzdrowieniu ludzi.
 • Wszelka inna wiedza do określonego czasu pozostaje w tajemnicy.
 • Gdyż społeczeństwo nie jest jeszcze na nią gotowe.
 • I może przynieść sobie przy jej użyciu szkodę.
 • To dzieje się współcześnie z postępem technologicznym.
 • Który doprowadził już do zniszczenia znacznej części surowców naturalnych.
 • Lasów i innych zasobów naturalnych.
 • Pustynnieniu ogromnych przestrzeni.
 • Zatruciu powietrza, gleby, rzek, oceanów.
 • Wiele terenów wysycha, ociepla się klimat i przybywa rozmaitych zjawisk katastroficznych.
 • Jeśli ludzie nie zmienią swojego światopoglądu.
 • I rodzaju życia to wszystko zakończyć się może światową katastrofą.
 • Zadanie jest stosunkowo proste …

 • Ludzkość nie może dopuścić do światowego kataklizmu.
 • Nie uda się zapobiec temu bez zmiany światopoglądu i współczesnego rodzaju życia.
 • Dokładnie to przede wszystkim powinny pojąć narody Słowiańskie.
 • Aby poprowadzić pozostałych prawidłową drogą rozwoju.

http://www.youtube.com/watch?v=8WimDvTcvWg

HWvWw4siWsU

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s