„W STAROŻYTNOŚCI ZAMIESZKIWALI CAŁĄ EUROPĘ RUSOWIE (SŁOWIANIE)

„W STAROŻYTNOŚCI ZAMIESZKIWALI CAŁĄ EUROPĘ RUSOWIE (SŁOWIANIE)

Ruska (słowiańska) literatura, istnieje kilkadziesiąt tysięcy lat.

[UWAGA!! NIE MYLIĆ RUSI Z ROSJĄ, RUSINÓW/RUSKÓW Z ROSJANAMI!!]

(wywiad z V. Čudinovem – Valerij Čudinov)

 • Twoje odkrycia są bardzo poważne, całkowicie poza rozumieniem historii, do której jesteśmy przyzwyczajeni …
 • To jest tylko częścią większego planu. Moja intencja jest twórcza, aby udowodnić, że słowiańskie pisemne dokumenty, głównie ruskie, mają co najmniej kilkadziesiąt tysięcy lat. W tej chwili piszę drugą książkę, prawdopodobnie będzie nosić nazwę „ruskie napisy z epoki kamienia”. Jeśli jestem zainteresowany w tej książce o kamieniach i świątyniach, więc badam napisy na zwierzętach. Czy wiesz, że w jaskiniach we Francji jest wiele przedstawiających różne zwierzęta? A kiedy je zaczniesz sztucznie zmieniać, ponieważ jednak napisy nie są widoczne, więc okazuje się, że na mamucie jest napisane „mamut”, a na koniu jest napisane „dil”! Stąd pochodzi ruskie słowo „korkodil”. Ponieważ schemat tworzenia słów jest taki sam – „korkový dil“ – kůň z korky, z kůry, a kůra jest pokryta łuskami. Przez to my mamy zniekształcone angielskie lub łacińskie słowa, ale raczej, łacińskie słowo zniekształca ruskie: było „korkodil”, a stało się „krokodyl”.
 • Dlaczego przed Tobą nikt nie otrzymał podobnych rezultatów, ty na pewno prowadzisz badania?

 • Rzeczywiście to zadanie zajęło wielu badaczy, ale utonęli w stosie faktów. Mnie odróżnia od nich to, że pochodzę z istnienia piśmiennictwa przed Cyrylem jako fakt, przecież nie był tylko jeden system słowiańskiego pisma, ale wiele, z których, mianowicie sylabowa runika, ja nie tylko znam ich istnienie, ale po jej rozszyfrowaniu, umożliwiła mi przeczytać i zrozumieć wiele tekstów. Do dziś mam więcej niż jeden i pół tysiąca a każdego miesiąca czytam dziesiątki nowych. A teraz zaczęła się pojawiać logika historycznego rozwoju słowiańskiego pisma. Teraz jest oczywiste, że nasi przodkowie przez wiele tysięcy lat dysponowali tradycją pisma, bardzo przemyślanego a w ten sposób doskonałego – i to w czasie, kiedy większość narodów europejskich czytać i pisać nie umiała.

 • Niewiarygodne. Jak się do twoich odkryć odnoszą twoi koledzy naukowcy?

 • Pierwsze reakcje ludzi, którzy są zaznajomieni z wynikami moich badań, są – to jest niemożliwe! I ich zdumienie jest zrozumiałe. Dla naukowców, uznanie tego faktu jest po prostu niewygodne – to łamie wiele stereotypów i ustalonych odsłon/opinii i to jest niezbyt zadowalające, ponieważ jeszcze mówią, że Słowianie do Cyrylicy własnego pisma nie mieli. Dlatego jest i sam problem przedcyrylowskiego pisma prawie naukowe herezje, a obrońca podobnych poglądów z naukowców jawi się jako niegrzeczny szarlatan. Dlatego znaczący naukowcy rozwiązania tego problemu unikają. Ja jeszcze także teraz nie wiem nie postanowiłem opublikować swoich prac. Niestety, w Rosji ich dešifrovatele nie znaleziono. Można to wytłumaczyć nie tyle słabością wiedzy domowej, ale jego pozycją: ton w historii podawali Niemcy, zwolennicy/obserwatorzy normańskich teorii, zgodnie z którymi Ruś przejęła od Skandynawów nie tylko książęta i państwowość, ale i piśmiennictwo. Generalnie, problem ten, moim zdaniem, ma również poważny akcent polityczny, ponieważ zmusza nas do przemyślenia miejsca dawnych starych Słowian w całej historii.

Na całym terytorium od Wielkiej Brytanii po Alaskę żyli w epoce kamienia Rusowie.

 • Możemy na podstawie twoich badań stwierdzić, że język słowiański, to znaczy i język ruski jest jednym z najstarszych języków na Ziemi?
 • Zatem tak to wypada, ale rzecz ma się tak, że jeszcze nie dotknąłem, powiedzmy, południowych regionów Azji: możliwe jest, że język chiński jest równie stary. Ale jeśli weźmiemy całą Eurazję, zaczynając od Wielkiej Brytanii, a kończąc na Alasce, tak ta cała północ była rzeczywiście w epoce kamienia ruska. Wygląda to tak, jakby język ruski był tym jedynym językiem, o którym się w Biblii pisze, że był jeden język aż do postawienia babilońskiej wieży [Babel to Wawel ?]. W rzeczywistości, jak się wydaje, to tak jest. Jak powiedział jeden mój kolega: „Żyjemy w okupowanym kraju”, a to bardzo dużo wyjaśnia. Ponieważ, pod warunkiem ważnego zaangażowania, my musimy przemyśleć całą historię. Na przykład, Niemcy przyszli na słowiańskie terytorium w I w.n.e. i zaczęli wypierać Słowian. W Niemczech pozostało bardzo wiele słowiańskich nazw, dla wszystkich konieczny Rostock („Rostok” – ruski kiełek, klucz, red.). Ale konieczna nazwa słowiańska Brandenburg – nazywał się „Brannij Bor”, to jest Las obronny.

 • Z oficjalnej ruskiej historii odcięto 9 stuleci.

  • Ale jak udowodnić, że tak jest, a nie odwrotnie? Że nie było przedtem „Burg” u nich, ale „Bór” u nas, na Rusi?
  • Najpierw możemy przyjrzeć się legendzie. Niemcy jako narodowość pojawili się w Europie w I w.n.e. Przybyli skądś z Azji. Po drugie, możliwe jest przeprowadzenie archeologicznych wykopalisk. Był taki dowcip: Hitler, kiedy zaczął przegrywać wojnę, postanowił zachęcić swoich żołnierzy, wykopać coś w okolicach Berlina, by móc powiedzieć – tutaj są nasze świątynie, tu żyli przed nami niemieccy rolnicy. Wykopali – wszędzie dookoła słowiańska osada. Nie, także, Niemcy przyszli w I wieku, kilka wieków żyli spokojnie, dokąd stało się dość głośno, a w 9-10 wieku zaczęli wypierać Słowian „Ogniem i mieczem”. Powiem, że było miasto Lipsk, oni przemianowali go na Leipzig, Drezden także nie był początkowo Drezden, ale coś jak Drozdov (Drozdów). Wszystkie te miasta były słowiańskie, a Germanie stąd wszystkich Słowian wygnali.
   W drugiej fazie, kiedy to rozpoczęto stopniową germanizacji pozostałych Słowian, Niemcy zaczęli szydzić/drwić. Powiedzmy, w okresie renesansu, pisali księgi jako „Statek/Lud (?) Błaznów/ Głupców”: kiedy zacząć czytać, tak widzimy, że wszędzie się pisze „Slovan Slovan”. Wszyscy głupcy są Słowianami. To był początek ich moralnej represji. A na koniec weźmy pod uwagę 19. wiek, kiedy to pojawiła się niemiecka szkoła historyczna. A w tej niemieckiej szkole historycznej są dwa ustanowienia. Ustanowienie pierwsze: który pierwszy przyszedł do Europy, tego jest Europa. A drugie ustanowienie: pierwsi przyszli do Europy Germanie. Wszystko inne z tego wypływa/wynika.

  Dalej – Piotr I. Nie dożył otwarcia Akademii Nauk. Ukończenie Akademii Nauk na siebie w zasadzie wzięła Katarzyna II. Szefem/głową rosyjskiej nauki historycznej było trzech mężczyzn – Miller, Bayer, Schletzer (wszyscy trzej Niemcy, red.). Co można powiedzieć o nauce rosyjskiego? Oni powiedzieli – Ruś w średniowieczu żadnej państwowości nie miała, wzięła ją od Niemców. Kiedy na to patrzysz, tak w 9-10 wieku już my mieliśmy państwowość, Niemcy jeszcze nie. Nie mogliśmy jej od nich wziąć z jednego prostego powodu – po prostu tam nie było. Stwierdzono, że my od Niemców przejęliśmy piśmiennictwo. Jak my moglibyśmy od nich wziąć pismo, jeśli oni, gdy przyszli, nie mieli żadnego pisma? Istnieją tak zwane germańskie runy, ale te wzięli od słowiańskich Vendů (Serbołużyczan, red.) a Vendové wzięli je wzięli od Venedů. I znowu, to, co mieli Niemcy, było produktem słowiańskiego stworzenia. Ale Niemcy cały czas wszystko odwracali. Ruch historii.
  Przedtem, w 16 wieku, nie tylko my, ale i Polacy Strojakowski, Belski jasno pisali, że Rusowie pomagali nie tylko Aleksandrowi Wielkiemu, ale nawet i jego ojcu, Filipowi. Katarzyna Wielka, odnosi się również do nich, i oni pisali, że Rusowie mieli przywilej (czy pismo?) długo przed Rurykiem. Za pomoc Aleksandrowi Wielkiemu im był przekazany złoty przywilej, ale dostał się do Konstantynopola, a potem Konstantynopol zdobyli Turcy a Turcy te dokumenty topili w łaźniach i przywilej został stracony. I rzeczywiście, to się stało, jednemu bułgarskiemu ambasadorowi poszczęściło się kupić przypadkowo jeden papier wartościowy, następnie okazało się, że to są dokumenty starego bułgarskiego imperium, i oni zyskali/zdobyli kilka wieków zarejestrowanej historii. W związku z tym mamy, i to nawet oficjalnie, historię Rusi – 4. w.p.n.e. (Aleksander Macedoński). Ale jeśli wziąć dziś każdy dowolny podręcznik historii słowiańskiej, mówią wam: „Przepraszam, nie wcześniej niż w 5 w.n.e.”. To oznacza, że nam po prostu odcięli 9 stuleci.

  Cała Euroazja była obsadzona nie tylko Słowianami, ale Rusami

  • Teraz weźmy nowoczesną ukraińską historiografię: pisze się, że Kijowski stan był ukraiński, wszyscy książęta byli czysto ukraińscy. Jednakże, Ukrainy wtedy nie było. Ukraina pojawiła się w 16 wieku. Było to polskie pogranicze. Kiedy Wielkie Księstwo Litewskie zjednoczyło się z Polską, powstała Rzeczpospolita, wtedy te ziemie stały się pograniczem. Ogólnie rzecz biorąc, Ukraina jest sztucznym tworem. Jeśli będziemy trzymać się ukraińskiej historiografii to Ruś pojawiła się nie w 5. wieku, ale dopiero aż w 14. wieku. A teraz my jesteśmy razem sześć wieków. Mam takie wrażenie – jest to jeden historyczny model – kilka narodów przychodzi na ziemie słowiańskie, zabiera te ziemie, wypędza stąd Słowian ogniem i mieczem, pozostałych połyka do swojej kultury, ci ludzie zaczynają mówić niniejszym językiem. A za jakiś czas pojawiają się gabinety historiografii.
 • Może są Rusowie, Słowianie, tacy słabi, że każdy przychodzi i wypędza ich?

 • Nie są słabi, są godni.

 • Ale Ukraińcy mogą być uznani za Słowian?

 • Ciężkie pytanie. Sądząc po paleolitickich napisach, było tam słowiańskie plnohlasí (specjalne zjawisko [jer?] fonetyczne, typowe dla języków wschodniosłowiańskich, red.) Sprawa Etrusków, a okazało się, że język etruski jest wariantem języka białoruskiego. W dodatku na jednym z luster jest napisane, że pochodzą one od Krywiczów [plemię wschodniosłowiańskie] i a głównym miastem Krywiczów jest Smoleńsk. A druga część Poločané z Połocka. Więc te tworzą Etrusków. Piszą kilka słów etruski, białoruski, a reszta jest napisana w języku ruskim! I jest napisane jasno, że plnohlasí istniało i w antyku (starożytności), i w paleolicie, jest własne i językowi ukraińskiemu. Ale w języku ukraińskim „o” przechodzi w „a”. Ruski „on”, ukraiński „vin”, rosyjski „toľko”, ukraiński „tiľki”. To zjawisko o wiele później. Okazuje się, że podstawowa linia jest ruska a ukraińska jest pochodną . Ale my zachowaliśmy ten najstarszy podstawowy język. Jedna rzecz – pojawił się u nas ruski „akan”, ale w paleolicie my mieliśmy „okan” (typowe ruskie zjawiska fonetyczne, warunki o wymowę samogłoski w nieakcentowanych sylabach, red.). Pojawiła się litera „э”, co jest typowe dla języka ruskiego, ale przedtem to było wysławiane/ wymawiane jako „e”.

 • Mówisz, że łacina stworzona z języka ruskiego?

 • Przecież cała Eurazja była zajęta nie tylko Słowianami, ale Rusami, to całkowicie jasne, że każdy naród, który przyszedł, aby zaakceptować tę kulturę, zwłaszcza ten język. Jaroslav Kesler pisze, że wszystkie języki romańskie są po prostu zniekształconym językiem słowiańskim. Po prostu weźcie dowolne europejskie słowa, a otrzymacie ruski. W swoich książkach wspominam takie przykłady, aczkolwiek są ich tysiące.

 • Jakie zasoby używacie? Jak wygląda proces rozszyfrowania i czytanie starożytnych tekstów?

 • W swojej najnowszej monografii, „Święte kamienie i pogańskie świątynie starych Słowian” wspominam ponad 200 ilustracji z tych obiektów – od kamieni po świątynie. Na tych kamieniach i kamiennych budowlach widać te napisy, to może z pewnym wysiłkiem sprawdzić każdy, kto chce. Rzecz się ma tak, że dla lepszego kontrastu, należy odwrócić czarno-białe barwy na odwrót, w ten sposób napisy uzyskają znacznie większy kontrast i lepszą czytelność. W książce wspominam ilustracje kamieni i budowli na terenie dzisiejszej Rosji, Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski, Litwy, Grecji i Włoch. Rozumiem zdziwienie i prawdopodobny brak zaufania w moje słowa, ale proponuję zapoznać się z materiałem co najmniej jednej z książek. Jestem pewien, że czytelnik będzie z moich dowodów i uzyskanych wyników badań w pełni zadowolony i odkryje dla siebie zdumiewający świat starych Słowian.

 • Dziękuję bardzo, Valerie Alexeevich! Życzymy Wam nowych twórczych odkryć, z przyjemnością my jesteśmy gotowi zaoferować Wam naszą stronę do popularyzacji Waszych myśli.

 • Dziękuję.”
 • Źródło:
  http://leva-net.webnode.cz/products/ve-staroveku-celou-evropu-obyvali-rusove/

  http://peshera.org/khrono/khrono-03_5.html

  Tłumaczenie dzięki : Norbert

  Reklamy

  3 thoughts on “„W STAROŻYTNOŚCI ZAMIESZKIWALI CAŁĄ EUROPĘ RUSOWIE (SŁOWIANIE)

  1. Greg Ivash

   Rosjanie – to obywatele Rosji w tym i Czukczy i Czeczency i Nency,,,,, a Rusy – to Ruskie ale nie Rosyjskie. Rusy- to Moskale. Slowianie to wszyscy co na tej mapie, w tym i Polacy. Ale Rusy (Bialo-Rusy, P-Rusy) okazali sie najmocniejsza czescia Slowian, i nie poddali sie zmianie jezyka, tak jak Niemcy, lub religii, tak jak Polacy. Gdzies na Bialorusi znajduje sie centrum geograficzny Slowian, bo oni – az do Uralu.
   Autor tu wyraznie myli pojecia Sowian a Rusow. Stare pisma nie byly Ruskie, to byly Slowianski, tak samo mozhna powiedziac ze byly Polskie. Ale nie byly tez Polskie, bo to byl jeden narod – Slowianie, a jak dokladnie nazywalo sie wtedy te panstwo, a raczej wiele panstw, to nie wiadomo narazie, mozliwe ze zupelnie nie Polska i Ruska.
   Faktem jest ze moze z zacofania, Ruscy najwiecej utrzymali ta antyczna kultura. To tak jak na Kubie czy Bialorusi widac szeroka dusza ludzi nie zepsutych liberalizmem.

   Odpowiedz
  2. Greg Ivash

   Jak Niemcy zabierali ziemie Slowian na Zachodzie Europy, tego juz historja nie zanotowala, ale to widac po tym jak oni stworzyli Krzyzakow za plecami Polski i wyniszczyli taki narod jak Prusowie (odmiana Litwinow, tez ze Slowian). Logiczne, ze napastnikami byli nie ludzie z Azji (jak w tym artykule napisano), a przybysze z Egiptu, nazywali sie oni Ashkenazi i to oni wplyneli na zmiane jezyka Slowianskiego na jezyki Anglo-Saksonskie.
   A napastnicy z Morocco, Algerii i Tunizii nazywali sie Sefardami i oni zmienili Slowianskie jezyki Europy Zachodzniej na jezyki nazywane „Lacinskimi”. Wystarczy tylko zobaczyc na mape Afryki.

   Odpowiedz

  Skomentuj

  Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

  Logo WordPress.com

  Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

  Zdjęcie z Twittera

  Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

  Facebook photo

  Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

  Google+ photo

  Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

  Connecting to %s