Zjednoczenie Narodów Słowiańskich.

Kim Jesteśmy
Jesteśmy Słowianami ponad podziałami granic , flag , subkultur , dążymy do integracji ze wszystkimi siłami Słowiańskiej Wiary i Słowian tak abyśmy byli świadomi swojej tożsamości znali dzieje swojej krwi . Dzięki łączącej nas krwi , genom, języku, tradycji i wspólnych dziejach przeszłych daje nam to wyjątkowo silny fundament do budowania wspólnych relacji i naszej Słowiańskiej Kultury.„Jakkolwiek w obliczu ostatnich wydarzeń może to zabrzmieć dziwnie, ale logika nakazuje, abyśmy My, Słowianie zdołali zakopać głęboko wszelkie animozje jakie mamy do swoich pobratymców ze wschodu. Trzeba bardzo dokładnie przeanalizować czy w dzisiejszym świecie lepiej jest aby Słowiańszczyzna walczyła ze sobą po przeciwnych stronach barykady czy też może powinna funkcjonować jako jeden byt polityczny.
Na pierwszy rzut oka brzmi to utopijnie i nierealistycznie, ale gdy ktoś się zastanowi nad tym głębiej może się okazać, że stworzenie politycznej Unii Słowiańskiej z Polską, Rosją, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Chorwacją, Serbią i innymi chętnymi krajami jest po prostu koniecznością. Unia Europejska jest bytem, który nie może być traktowany poważnie, gdyż jego prawdziwe cele mogą być inne niż nam się wmawia nachalną propagandą.”
„Spójrzmy na to, co mamy dziś:


Jesteśmy w NATO, pakcie agresywnym i wciągającym nas w kosztowne i haniebne wojny kolonialne i jesteśmy w Unii Europejskiej zdominowanej przez Niemcy i Francję z Wielką Brytanią na włos nie ustępującą, jeśli chodzi o własne interesy. W Unii, z którą powiązano nas wieloma niekorzystnymi dla Polski traktatami. W Unii komisarycznie zarządzającej naszym krajem, pozbawiającą nas praw do stanowienia o własnych polskich dużych i małych sprawach, jak chociażby utrzymanie takiego czy innego zakładu pracy. Jest zatem Unia, która już wkrótce może zażądać od nas byśmy nie tylko spłacali jej długi ale wręcz oddali w jej zarząd całe nasze finanse.

Zatem obracającą nasze państwo w region, w prowincję.
Unia Europejska, do której wstępowaliśmy jako do klubu państw zamożnych i dobrze rozwiniętych, dziś jest unią bankrutów i niepokojów społecznych.
Z takiego towarzystwa, towarzystwa bankrutów trzeba jak najszybciej się wycofać.
Z walącego się domu trzeba uciekać, z tonącego statku także.
W momencie rozpadu Unii Europejskiej groźba utraty przez Naród Polski jej terytoriów a przynajmniej sporych jej części może poważnie zaistnieć.!!!!!!!!!
Powinno to nas zainspirować do przemyśleń jak się przed taką ewentualnością uchronić.”

Dlaczego Unia Słowiańska ? ” Wiele wypowiedzi w tej materii jest nacechowane emocjami i nie ma co się dziwić, każdy może mieć swoje zdanie jednak racje należy przedstawiać z dowodami, a nie wulgaryzmami. Dlaczego Unia Słowiańska, ano dlatego żeby zachować tożsamość narodową, dobrobyt gospodarczy, kulturę słowiańską, możliwość budowy naszej przyszłości naszych dzieci , więcej nas łączy niż dzieli i najważniejsze bezpieczeństwo naszych narodów „jedność w wielości wielość w jedności” razem łatwiej nam się obronić przed inwazją złowrogich państw. jak to miało miejsce przeszłości opieraliśmy się min inwazji imperium Cesarstwa rzymskiego, innych państw zachodu , ale tylko dlatego, że byliśmy zjednoczeni. Dziś oni nas pokonuję, ale tylko dlatego, że udało im się nas skłócić wewnętrznie gdyby nie to Słowiańszczyzna mogłaby dziś tętnić życiem i mieć się w bardzo dobrej kondycji.”
„1. Od IX wieku datuje się zwalczanie Słowian przez żywioł gemański, zasięg słowiańszczyzny w tamtym czasie dochodził do Łaby i półwyspu Jutlandzkiego.

2. W czasach Mieszka I /czyli X wiek/, czołówki germaństwa dochodziły do Odry i w bardzo zdecydowanej formie zaczęły ją przekraczć niosąc nową wiarę i swój interes /byznes/.

3. Nasi pobratymcy, słowianie opanowani i podbici przez żywioł germański co robili, ano szli z nowymi panami na swoich braci, którzy postanowili nie dopuścić do zniewolenia plemion słowiańskich za Odrą, których przedstawicielem był Mieszko książę Polan. Idąc przez wieki historii widać, że było jedno pasmo nieszczęść i walki. o co, o to, żeby Polska była Polską ale w rozumieniu wałściwym tych słów. Tzn. Polska nie rusofilów, nie judeopolonia, ale Polska nasza słowiańska nie obca nam watykańska. Nie wolno tego stwierdzenia utożsamiać z wiarą. Co mamy teraz, analogia do dziejów z przed wieków. Zachód czyli „żywioł” germański zyskał nowych „poddanych” nie zwalczonych siłą bo to im nie wyszło, podbitych ekonomiką i głupotą elit która na skutek oszukania narodu dorwała się do politycznego przewodnictwa.

I mamy powtórkę z historii, słowiańskie plemiona szykowane są do rozprawy ze swoimi pobratymcami, jakie to jest ładne , a jakie germańskie. W imię czyich interesów mamy się zabijać, czy nie możemy żyć w pokoju razem, komu zależy na tym żeby na Ukrainie był zamęt. Znowu mamy być skłóceni. Czy możemy zrozumieć postępowanie Rosji, jeżeli porównamy ją do sytuacji z przed wieków, naszej Polskiej, o co bił się Chrobry z germanami, o to żeby Milsko i Łużyce były buforem przed agresywnym żywiołem germańskim. Żeby Polska była Polską. Wtedy nie znalazł zrozumienia wśród swoich pobratymców /słowian podbitych przez german/. Teraz o to walczy Prezydent Putin, On rozumie ponad czasową politykę realizowaną przez zachód/ Niemcy+Francja+Anglia+Włochy+Watykan/. Daję pod rozwagę, czy ci co kreują polską politykę są Polakami, niech to udowodnią!!! ”

„Jednocześnie daje się zauważyć dwojaka postawa wobec naszego największego słowiańskiego partnera Rosji :

1. Konfederacja Słowiańska z Rosją w składzie,

2. Konfederacja Słowiańska bez Rosji w składzie.

Odrzućmy twierdzenia negujące potrzebę (i możliwość) przyjaźni i współpracy z narodem rosyjskim (z Ruskimi) i jego suwerennym państwem – są to dowody tkwienia „w niewoli niewiedzy”, albo po prostu złej woli.

Zastanówmy się nad dwoma w/w wariantami przyszłej Konfederacji. Który wariant jest lepszy dla Polski i innych państw słowiańskich? – Chyba jednak wariant nr 2, gdyż, jak zauważył już Lenin, „czymże jest sojusz maleńkiej Polski z Rosją, jeżeli nie całkowitym militarnym i politycznym ujarzmieniem Polski?” (cytuję z pamięci). Ta uwaga dziesięciokrotnie bardziej pasuje zresztą do Stanów Zjednoczonych, których budżet zbrojeniowy 10 razy przewyższa wydatki rosyjskie. Mamy tu więc od razu odpowiedź, dlaczego nigdy nie powinniśmy wstępować do NATO.

A więc Konfederacja Słowiańska bez Rosji w składzie, ale… za zgodą i z poparciem Rosji:
„Zachód doskonale się orientuje, że szansa słowiańskiej niepodległej Rosji (i Słowiańszczyzny w ogóle) leży właśnie w tej czwartej opcji strategicznej: w powstaniu – za zgodą Rosji (i Niemiec) i przy jej wsparciu – Konfederacji Słowiańskiej od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne. Czyli w utworzeniu w ten sposób trzeciego, nie-amerykańskiego i nie-zachodniego, ale też i nie-rosyjskiego członu tzw. Wielkiej Europy (…) Stany Zjednoczone starają się przechwycić piękną ideę zjednoczenia Słowian i stworzyć pod katolicko-słowiańskimi i prawosławno-słowiańskimi sztandarami własną federację czy konfederację państw, a choćby tylko „prosłowiański” prąd polityczny, który odciągnie uwagę aktywistów i pasjonatów od kierunku na współpracę z Rosją i skanalizuje przy ich pomocy masy „słowianofilów” w kierunku prozachodnim (i antyrosyjskim jednocześnie), kompromitując skutecznie koncepcję utworzenia bloku suwerennych państw słowiańskich współpracujących z Rosją i obracając ją w praktyce przeciwko interesowi słowiańskich narodów, przeciwko Słowiańszczyźnie.

Dlatego Polacy, Białorusini, Ukraińcy i inni Słowianie muszą się zdecydowanie sprzeciwić zachodnim pomysłom antyrosyjskich unii, czy federacji. Najlepiej poprzez realizację zaleceń Romana Dmowskiego i stworzenie porozumienia państw słowiańskich przyjaznego wobec Rosji, choć niekoniecznie z Rosją w składzie.” – zob.: G. Grabowski, Potrzeba Konfederacji Słowiańskiej
Link:
http://www.kronikanarodowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=268%3Agrzegorz-grabowski-potrzeba-konfederacji-sowiaskiej

Zatem nie stoi przed nami dylemat: „z Rosją czy przeciwko Rosji?” – bo zbudować dziś własną niezależną organizację państw słowiańskich możemy tylko w oparciu o Rosję, a nigdy w walce z nią. Celem Zachodu nie jest bowiem uszczęśliwianie i wzbogacanie Słowian – co nie tylko współcześni Polacy odczuli tak boleśnie – lecz zawładnięcie ich surowcami, mocami produkcyjnymi i rynkami zbytu.

Natomiast ci Polacy, którzy idą dzisiaj na lep zachodniej antyrosyjskiej propagandy – nie dają nam żadnej gwarancji, że naród polski na zniewoleniu narodu rosyjskiego przez Zachód w jakikolwiek sposób skorzysta, bo też i skorzystać nie może, może tylko popaść w jeszcze większą niewolę.
Każdy świadomy prawdziwy Polak już to rozumie.”

„Jednak oprócz tych kwestii jesteśmy również powiązani poprzez cudzoziemski system pieniężny oraz system organizacyjny społeczność.Będzie to wyzwaniem jak z tego wyjść bez strat . Więc pozostaje też wiele kwestii do rozwiązania i do zaprojektowania.
Prawdopodobnie nie mona tworzyć Unii Słowiańskiej na nie słowiańskim i wątpliwym w uczciwość ustroju o podwójnych standardach jakim jest demokracja( zniewolenie i kontrola ) a w dodatku słabym i osłabiającym naród. . Kolejna sprawa powielanie systemu. Jeżeli powstała by UniaSłowiańska powinniśmy prawdopodobnie jak najszybciej pozbyć się cudzoziemskiego wymiennika handlowego – pieniądza przybierającego różne formy w postaci walut i spekulacji. A jeżeli już chcemy funkcjonować na zasadzie systemu monetarnego to powinniśmy jak najszybciej utworzyć wymiennik ! Nie obciążony żadną lichwą, długiem, kredytem i innymi zboczeniami ! Nie powielać obecnego systemu aby aby nie popełniać błędów i nie dawać możliwości kontroli i złowrogim wpływom z zewnątrz. !!!!

„Stworzenie Unii Słowiańskiej z pewnością nie spodobałoby się wielu nacjom, ponieważ zagroziłoby realizacji obcych interesów na terytoriach krajów wchodzących w skład takiej hipotetycznej wspólnoty. Poza tym stworzenie Unii Słowiańskiej pozwoliłoby na to, aby Słowiańszczyzna w końcu mogła funkcjonować jako jedna siła. Byłaby to potęga z którą musieliby się liczyć wszyscy. Czy kiedyś zjednoczona Słowiańszczyzna zdołała stać się liczącą się siłą kształtującą to jak ma wyglądać otaczający nas świat ? ”

Jak będzie wyglądała Słowiańszczyzna w przyszłości? Wszystko leży w naszych rękach od tego co uczynimy będzie zależała przyszłość. Na pewno nie możemy dać się zdominować pod żadnym względem UE i państwom tzw „zachodu” , nie możemy ulegać ich kreacją i modom, jak widać prowadzących do niszczenia naszej kultury oraz degradacji. Cokolwiek to by znaczyło. Pamiętajmy, że do tej pory historia nauczyła nas, że nie można na nich polegać, stosują politykę „podwójnych standardów” , a w przeszłości byli naszymi wrogami próbujący nas najeżdżać dlaczego dziś to miało by się zmienić ?
Niewątpliwie we wspólnym dobru wszystkich narodów słowiańskich jest dobro Słowiańszczyzny. Gdyż im silniejsza i Słowiańszczyzna tym każdemu z nas byłoby lepiej i mógłby spokojniej patrzyć w przyszłość nie tylko swoją, ale i potomków.

Zachęcamy do dyskusji i dzielenia się swoimi pomysłami i projektami jak można by umożliwić funkcjonowanie Słowiańszczyzny w różnych płaszczyznach i dziedzinach życia od ustroju po działalność gospodarczą.

Więcej : Zachęcam do zapoznania się z poniższymi artykułami i komentarzami :
Artykuły przybliżające nas do idei Unii Słowiańskiej :
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/unia-slowianska-odpowiedzia-ostatnie-zmiany-ziemi

https://wiernipolsce.wordpress.com/2012/02/06/narodowa-republika-slowianska-slowiania/#comment-90701

 

 10685461_622656277846556_224138626668511135_nimage     10151235_620521924706744_128680482168545267_n  fugszcA6_Dk10389289_882043191846648_5976352457867142977_n

 

16 komentarzy do “Zjednoczenie Narodów Słowiańskich.

   1. CzłowiekZPucka

    Tylko że oni by nie chcieli.Oni są ugrofinami jak Finowie i tak.Finlandia nie jest Nordyckim krajem.

 1. Dziadek

  Nie da rady, już były takie projekty jak Jugosławia czyli dosłownie państwo południowych Słowian. Wiadomo jak to się skończyło, kiedy Tito odszedł. Czechosłowacja pomimo próby 93 roku też ogłosiła rozwód

  Odpowiedz
  1. huntdar Autor wpisu

   Da radę. Wcześniej żyliśmy jako Słowianie w jednym terenie i nikomu z nas to nie przeszkadzało. Moment kiedy zdarzyły się katastrofy , które sprzyjały mozliwości wtargnięcia między nas obcych przybyszy . Zapoczątkowały wewnetrzne i zewnętrze wojny i konflikty.
   Po prostu czele narodu muszą stać Słowianie , a nie cudzoziemcy. Wtedy jest mozliwe zjednoczenie ku własnej obronie przed niszczycielską inwazją cywilizacji zachodniej cudzoziemskiego pochodzenia.

   Odpowiedz
   1. Dariusz Paulis

    To wszystko co napisaliście jest wspaniałe, przemyślenia poprawne, lecz wpierw potrzebna wiedza historyczna i poparcie innych narodów Słowiańskich, najtrudniej będzie nie z narodem i rządem Rosyjskim, tylko z Narodem Litewskim. Powinniśmy zacząć nauczać historii starożytnej Słowiańskiej naszą wspaniałą młodzież i wtedy się organizować do jednoczenia naszych Narodów. Lecz jeżeli Litwini zobaczą ile innych Narodów Słowiańskich się jednoczy, to i Oni zechcą być w tak wspaniałym gronie Państw Słowiańskich.

  2. Tiamat

   Szanowny Dziadku – masz rację.Zatem – zjednoczmy się jako zespół państw z zachowaniem ich granic i nazw. Muszę tu podkreślić, że jestem pacyfistką i żadne militarne podboje nie są przeze mnie akceptowane. Każda wojna jest ludobójstwem. Nie chcę, żeby Słowianie nosili miano oprawców ludności i dewastatorów cudzych kultur. Ktoś powie ,że głoszenie pokoju to utopia. A głoszenie wojny to rzeczywistość?A może by tak odmienić ten chory stan rzeczy?Zamiast szykować broń przeciw drugiemu człowiekowi zając się nauką przynoszącą korzyści w dziedzinie medycyny, kosmologi, biologii – jest tyle pól do popisu na stopie pokojowej. Słońce kiedyś wygaśnie. Może pomyśleć o tym, jak w tym czasie zachować życie? Jest wiele do zrobienia, o czym ci współcześni ludobójcy zapomnieli, bo marzy im się władza nad Ziemią i sprowadzenie pozostałej ludzkości na poziomu zera.

   Odpowiedz
   1. huntdar Autor wpisu

    Wojna i pokój. Można tu wysnuwać wiele filozofii. Jednak jeżeli chcemy odrodzenia słowiańszczyzny i naszej kultury to też musimy być w stanie obronić naszych wartości, naszej kultury, gospodarki, ziemi, myśli intelektualnej itd.
    Jeżeli chcesz latać przepełniona wszechogarniającą miłoscią po łące i ładować farmazony o pokoju i miłości itp, to wiedz, że np Niemcy ci nie pozwolą co pokazuja od min około tysiąca lat odkąd powstał ten projekt socjotechniczny i socjogenetyczny. I dobitnie to widać dziś, gdzie próbują decydować jak mają Polacy mysleć, wyglądać, jak się gospodarzyć …pod but niemiecki. Nauką? – każdy wynalazek zmienijący świat wynaleziony w Polsce np motoryzacyjny – nowe źródło napędu .. myślisz, że Niemcy to tak zostawią ? Dlatego potrzebna nam silna armia abyśmy mogli robić co chcemy aby właśnie ten rozwój myśli naukowej mógł się rozwijać.
    Dlatego logicznym jest, że musimy umacniać wszystkie swoje aspekty.

 2. andrzej

  Naprawdę myślę ze to bardzo dobry pomysł, w narodzie słowiańskim naprawdę budzi się dziś wielki duch praojców naszych w zjednoczonym narodzie największa nadzieja . Sława wszystkim narodom Słowiańskim.

  Odpowiedz
  1. Tiamat

   Rosja, tak jak pozostałe narody słowiańskie też została zdominowana przez obcych. Jak zaczniemy dyskryminować kolejne słowiańskie państwa, to nic ze zjednoczenia nie będzie.Tylko zgoda buduje.Przecież od lat nas się boją dlatego skłócają, napuszczają jednych na drugich, stąd nasza słabość.Słucham słowiańskich pieśni z Rusi(nie Rosji) – są przepiękne.Mam szacunek do wszystkich Słowian.Od pewnego czasu zupełnie inaczej na wszystko patrzę racjonalne myślenie kontra niezdrowe emocje. Przestałam być wpływowa – samemu trzeba wszystko, uważnie, obiektywnie zanalizować. Rosji nie można odtrącać ze względu na Stalina, Lenina, Trockiego, Dzierżyńskiego, Berię, Carycę Katarzynę…i innych, podobnych.Rozumiem gniew ludzi którzy przez lata byli wyzyskiwani, poniżani. Nie ma dymu bez ognia i nic nie dzieje się na próżno.

   Odpowiedz
 3. patryjota

  piekne idee wspaniale bodzce jedna i pierwsza unia juz byla i to slowianska przez prawie dwa wieki .Bylismy dobrym izolatorem przeciwko Rusi i nieokielznanym narodem germanskim .nasza topografia jest niebezpieczna przez co musimy byc caly czas w gotowosci pozdrawiam patryjota

  Odpowiedz
 4. Wiesław Glaner

  Wszak istnienie wspólnoty słowiańskiej na poziomie ducha jest faktem, więc byłoby naturalne, że trzeba tą wspólnotę sformalizować politycznie. Myślę, że to się stanie dopiero wtedy, gdy Polacy wstaną z kolan (Słowianie modlą się stając z lekko spuszczoną głową!). Rzecz w tym, że „naród na kolanach”, zarówno dla Zachodu jaki i Wschodu nie jest godnym partnerem… jednocześnie jesteśmy jedynym „bytem”, który jest w stanie zrobić w Europie porządek!

  Odpowiedz
 5. Tiamat

  Cytowanie Lenina odnośnie ; być lub nie być z Rosją…I o tym mowa – jak obce siły starają się nami manipulować. Z tego powodu ten artykuł może budzić wątpliwości co do jego szczerej, słowiańskiej wymowy.Nie cytuje się Lenina, nie, nie…nie cytuje się Stalina ,ani Berii. To nie są Rusini.

  Odpowiedz
 6. Michu

  Piękna wizja. Czy z Rosją czy bez. Jasne ze bez ale we współpracy. Ktoś kiedyś rzekł ze biedota Europy chce się jednoczyć. Niby biedni ale życie pokazuje kto się podzielić biedny czy bogaty. Na co możemy liczyć od zachodnich państw. Na wystawienie nas jak to bywało zawsze. Powinno się powołać instytucje która by promowała we wszystkich państwach słowiańskich to ze jesteśmy braćmi. Tak wiem trochę wygląda jak propaganda ale w tych czasach nie walczy się bijąc lecz przekonując do swoich racji. Powinniśmy zebrać wszystkie państwa przedstawić wizję jeżeli ktoś się nie zgadza to niech zaproponuje lepsze rozwiązanie. Nic nie może być narzucone siła i wszystko przy poparciu wszystkich państw. Co do ekonomi hymmm Rosja jest wielkim rynkiem zbytu. Zresztą w tej kwestii jest wiele pomysłów jak poruszyć potencjał jaki jest w polskiej gospodarce. Wystarczy postawić na ludzi. Jak to się mawia polak zawsze da rade.
  Takie moje poglądy he he slava

  Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s