II Wojna światowa

„01.09.1939 Wybuch II wojny Światowej… Nazistowskie Niemcy napadają na Polskę…

Jest to oczywiście nie w pełni wyjaśniające zdanie.. Polska pada po raz kolejny ofiarą spisku, zdrady i układu państw zachodnich. Dlaczego mimo obowiązujących paktów Francja i Anglia nas zdradzają …dlaczego napada na nas Rosja ? Dziś widać to jasno w postaci UE, które kraje zostały zniszczone, a które skorzystały !

Aby to wszystko zrozumieć należy poznać swoje dzieje, dzieje narodu Polskiego Słowiańskiego, a nie historię pisaną cudzoziemskim piórem na zamówienie. Trzeba poznać kim się jest, swoją kulturę i mądrość przodków. Bo:

„Naród bez tożsamości jest jak gnój na którym wyrastają obce narody „.

Polska to naród Słowiański. To oznacza, że Polakiem jest Słowianin genetycznie i duchowo, a nie nikt inny.

Przed Polską nazywaliśmy się Lechitami , Ariami, Sarmatami, Wandalami. Tworzyliśmy kulturę słowiańsko-aryjską zwaną wedyjską. Zupełnie inną i opierająca się na zupełnie innych filarach życia i wartościach niż obecna cywilizacja zachodnia. Nasz naród żył na zupełnie innych wartościach , poziomie i miał swój ustrój społeczny , znacznie doskonalszy i silniejszy od jakiegokolwiek panującego dziś. Byliśmy słabi? Nie, byliśmy mocni żyjąc na naszych wartościach. Dowód ? Pokażcie chociaż jeden naród jak Polska, który był napadany wojnami  przez ponad 1 000 lat i przetrwał nienaruszony ?  A My Jesteśmy ! Od zarania dziejów naszymi wrogiem jest cywilizacja zachodnia i bliskiego wschodu. To oni głównie wypowiadali nam wojny i napadali , jak nie sami to wchodząc w układy z ludami azjatyckimi. Imperium rzymskie i nacje go tworzące oraz tzw twary opisywane w wedach , czyli wybrańcy. Opętani żądzami władzy , chciwości braku akceptowania innych kultur prześcigali się w sposobach napadów i inwazji od wojennych po podporządkowanie religijne.  Po poniesionych porażkach z naszych rąk , transformowali się tworząc , różne państwa. Czyli narody zupełnie inne genetycznie, mentalnie, których natura jest odmienna od naszej, a zatem ich priorytety życiowe.

Dzielnie stawiliśmy im opór aż do końca 17w. gdzie żyliśmy jeszcze w miarę w swojej kulturze i ustroju wedyjskim . Broniliśmy się przed tą inwazją obcej nam cywilizacji chcącej z nas uczynić niewolników. Na przełomie 16/17w  coś się wydarzyło na ziemi o czym powszechna nauka nie pisze( masowa migracja), a co znacznie wpłynęło na los Polski. Znaleźliśmy się ( ziemie słowiańskie)  w dziwnym splocie wydarzeń. Ginie dynastia Jagiellonów, na naszych tereny przenikają obce wpływy. Lecz dalej nasz naród istniał na tej ziemi dość mocny. Ślady tych wydarzeń  można znaleźć po starych budowlach np dziwne jest to że wszelakie budowle zostały zniszczone w tym okresie i odbudowane już według „wersji watykańskiej”, masowa migracja, zwróćcie uwagę na mapę migracji żydów i przemian w tym czasie . Dalsze losy naszego narodu  po tym wydarzeniu  i  przyczyny upadku Polski, giganta ponad 1mln km2 jest opisany tutaj; http://ligaswiata.blogspot.ru/2012/01/dlaczego-polska-pada-z-koncem-xviii.html

Nieoczekiwanie Polska i tak była silna i walcząca z czym sobie nie radzili wrogie nacje. Nawet nie pomogło im tzw „święte przymierze „które zawarli przeciw Polsce.

Po  zdradach i spiskach wobec Polski, zrabowaniu  Polsce majątku i złota Lechitów i po podrobieniu pieniędzy Polsce,opisanych w powyższym linku doprowadzających do kryzysu, osłabienia i upadku Rzeczypospolitej w 18w, nacje zachodnie zdobyły środki do stworzenia systemu finansowego i na działania wojenne oraz upada Siła w Europie środkowej , bez której rosną w potęgę nacje zachodu..  Nabiera tempa idea wdrożenie NWO, a więc podbicie i zniewolenie narodów i ich kontrola za pomocą systemu finansowego, długu i jednej waluty , której będą podlegać inne, a więc prywatne banki zdobyły środki, powstają zakony i organizacje .  Nacje zachodnie i wybrańcy mogli planować wojny , które umożliwią wdrożenie ich systemu finansowego w dane państwa , całkowicie ich od siebie uzależniając poprzez wykluczenie ich własnego pieniądza, a wdrożenie lichwy, długu i waluty światowej. Rośnie kapitalizm . Pamiętajmy, że każda wojna światowa zmienia obraz świata i gruntownie wpływa na zmiany społeczne wymazując wartości i kulturę danego narodu.

I tak po tym wydarzeniu kolejno dzieją się dziwne rzeczy : Rozpoczyna się kolonizacja Ameryk. Pod koniec 18w powstają oficjalnie Stany Zjednoczone Ameryk Północnej. Rodzimi mieszkańcy praktycznie znikają stając się atrakcją.  System finansowy pozbywa się kolejno prezydentów Stanów chcących wdrożyć własny pieniądz , bez długu i lichwy. Więcej o tym tu :

Na wschodzie w 16w na pozostałych ziemiach mocarstwa Słowiańskiego rośnie w siłę  Księstwo Moskiewskie, noszące symbolikę bizantyjską pozwala przypuszczać, że była to idea cudzoziemska, która weszła w układ z  mongołami , próbowała stworzyć silne państwo wykorzystując ludność Słowiańską i nasze słowiańskie ziemie podporządkowując je sobie, atakując Ruś i Litewskie ziemie.  Prawdopodobnie stąd przyczyny wojny Polski z Księstwem Moskiewskim w  16 i 17w. stopując jego zamiary.  I tak na przełomie 17/18w powstaje carstwo Rosyjskie , w którym górą są Słowianie i bliskie nam wartości.  I tu proszę zwrócić uwagę na bardzo ciekawą rzecz.. Słowianie podzieli się. Ale nic się nie dzieje dopóki w Rosji jest carem Słowianin lub ktoś bliski wartościom słowiańskim  wybrany przez lud. Natomiast w momencie przejęcia władzy poprzez zamach stanu obejmuje władzę cudzoziemiec nie Słowianin ( caryca Katarzyna II – Niemka) zaczyna się wojna na Polskę ( Odrodzenie bizancjum ) . Caryca Katarzyna znana z niechęci do Polaków postanowiła wejść w układ z cudzoziemcem z zachodu Austrią i Prusami ( Niemcy) , z którym Polska toczy wojny cały czas broniąc się przed inwazją, doprowadzając do rozbiorów.

Ale tu zachód nie poprzestał. Chwilowo myśląc , że unieszkodliwił Polskę wyciągną chciwe zapędy na kolejne ziemie Słowiańskie w 19w . Stąd wojny Napoleona na Rosję. Tutaj niespodziewanie  zawarto tzw  „święte przymierze ” przed obawą państw zachodnich odrodzenia się narodu Polskiego, wielkiego Lechistanu.

Taki stan rzeczy nie był  wystarczający do osiągnięcia celów tzw nowego porządku świata i podporządkowania sobie bogactw narodów poprzez system finansowy i system ustrojów społecznych.  Na wszelkie sposoby dążono do konfliktu I wojny światowej, która miała zmienić ten obraz. Zachód w uosobieniu Niemiec zaatakował Rosję… Jak się skończyło wiemy wszyscy, a przy tym Polska odzyskała niepodległość w 1918r, dość szybko się odradzając stawając się dość silna , czego dowodem jest późniejszy strach samego Hitlera i jego wzmocnionych finansowo przez bankierów Niemiec.

Tutaj następuje klin. Wiedziano, że niepodległa odradzająca się Polska znów zyska siłę, a za nią silna Rosja z carem. Doprowadzenie do kolejnej wojny wydawałoby się niemożliwe . Wobec Słowian.

Dziwnym zbiegiem okoliczności w Rosji następuje pod koniec 1917 r Rewolucja Bolszewicka !!! Ale czym była rewolucja bolszewicka w perspektywie globalnej i przyszłych wydarzeń?!              ” Po owocach ich poznacie ” !!!

Następuje zamach stanu…..i do władzy dochodzą ludzie nie słowiańskiego pochodzenia, pozbywając się  dynastii cara, który prawdopodobnie nie układałby się z hitlerem i rozpętanie wojny nie byłoby możliwe przy zachowaniu poprzedniego porządku układu .

W Państwie słowiańskim Rosji władze obejmuje…Gruzin…otoczony ludźmi pochodzenia  nie słowiańskiego. Wtedy znika moralność i można  układać się swój ze swoim. Stąd dziwnym trafem Hitler ze Stalinem mieli się ku sobie…Zaczynają się czystki na Słowianach poprzez w drożenie ustroju komunistycznego w Rosji i wielki głód na pozostawionych ziemiach Słowian zwanych Ukrainą ..

W jakiej sytuacji znaleźliśmy się po wojnie …?? Kraj w odbudowie nie pełny sił. Dobrym rozwiązaniem były układy o wzajemnej pomocy i próba budowy pokoju. Ale jak i z kim ? ZRosją władana przez cudzoziemców nie było co się układać zaufanie nikła.  Z Niemcami …sprawa oczywista.  No cóż można usprawiedliwiać się tym..W okresie między wojennym dziwnym trafem Polska zyskała nowych sojuszników…..Francję i Anglię, którzy obiecywali gruszki na wierzbie. A w ich odwiecznym interesie zawsze było aby Polski ne było..

Na rozmaitych spotkaniach przedstawicieli USA, Anglii, Francji, Niemiec, Rosji dobijano targów I tak to Stalin związał się z Hitlerem  i karty zostały rozdane, aby osiągnąć nadrzędne cele globalistów.

01.09.1945 Wybucha II wojna światowa  … Oczywiście w tej sytuacji innego wyjścia być nie może zostaje napadnięta Polska … z dwóch stron jednocześnie . Pierwsi uderzyli Niemcy, za nimi weszła Rosja ze Stalinem dając jednoznacznie do zrozumienia co się będzie działo, a ci najwięksi tchórze co zachwalają w filmach tak swoją waleczność Anglicy i Francuzi wypieli się na słowo, które nam dali….

Cudem jakimś istniejemy i mamy jeszcze swój kraj. Co się działo na tej wojnie przeczytacie tutaj:

Holokaust Słowian

http://wspanialarzeczpospolita.pl/2015/01/17/holokaust/

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/01/17/holokaust-slowian/

Także nie prawdą jest twierdzenie, że Polska mogła wejść w układ z Niemcami. Prawdopodobnie jeszcze bardziej by nas zniszczyli  w takim układzie. Anglia i Francja nie mogą być naszymi sojusznikami i zawsze będą nas zdradzać.

Wiele wynika z tego, że byłe nacje tworzące państwa zachodu czyli imperium rzymskiego ,kościoła i watykanu były ze sobą w zmowie, aby ponieść jak najmniejsze straty. Wojna była konieczna interesie karteli bankowych w zdobyciu władzy i wdrożenia poszczególnych celów. Dowodem tego jest wprowadzenie waluty światowej, w której podległe są państwa i zdobycie bogactw narodów np złóż oraz powstanie  UE Nic więcej nie trzeba dodawac ani ujmować.

Nasza walka w wojnie okazuje się niezwykłym heriozmem wobec takiej kontynuacji sytuacji. Należy dzisiejszym  pokoleniom się wstydzić, że zaniechali kontynuacji walki o wolności o kraj. Przodkowie walczyli o to aby ich dzieci i potomkowie nie stali się niewolnikami wrogich im od zawsze nacjom. Dziś klękamy przed nimi i jeździmy ich obsługiwać i budować ich struktury , na dodatek wojna zerwania łańcuchów pokoleń zrywając z wiedzą przodków. Dziś nawet nie znamy swoich dziejów i  kultury …Czy to nie klęska i wielka rozpacz ?? Należy nad tym ubolewać.

Spójrzmy na chwilę w jakiej sytuacji się znajdujemy.

Po II wojnie mogliśmy w końcu cieszyć się wolnością. Jednak wojna się nie skończyła dla nas. Należy o tym pamiętać. Nie bez powodu jakaś nacja z NKWD i SS latała po naszym kraju likwidując naszą inteligencję, której miejsce mogłaby zająć po wojnie mówiąc w języku polskim i przybierając nazwiska polskie, nie będąc tak naprawdę Polakami Słowianami. więcej tu :

Po wojnie został u nas rykoszetem komunizm. Musiała nastapic przemiana . I tu uwaga ci tzw „Polacy” pchali nas w ręce zachodu za pomoca propagandy strasząć Rosja , co robią do dziś i mozecie to zobaczyć w telewizji. Lepiej mieć zniewoloną Polskę pod kontrolą niż jako wroga niezależny wolny naród. Wygląda więc na to, że ta tzw przemiana musiała się odbyć. Ale musiało być to pod kontrolą zachodu i watykanu . Priorytetem zachody było to aby Polska nigdy nie przerosła Niemców gospodarczo, być może to był warunek uzyskania niepodległości po II wś. I tak jak dziś wyciekają akta osób ludzi będacy za przemianą w demokrację w 89 r byli kontrolowani pod wpływem zachodu oraz nie są Polakami. Sami to oceńcie. O to prawdziwe nazwiska polityków i ich pochodzenie. http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=lista-prawdziwych-zydowskich             Ciekawostką  przemiany jest : Ustrój demokracja, wprowadzona ordynacja wyborcza  gwarantem utrzymania władzy przez koczowników, za pomocą wprowadzonych partii. Gdzie żydostwo, czyli obcy naród nie Polski pcha się do władzy w rządzie Polski. Czy to nie dziwne ?   Obrady żydowskiego knesetu, czyli rządu obcego narodu w naszym państwie  w tak ważnym dla Polski miejscu dziejowym jak Kraków to jakaś zniewaga i dowód, że coś jest nie tak z naszą suwerennością i niepodległością. Pod czyim wpływem się znajdujemy !? Wyobrażacie sobie np obrady rządu obcego państwa  np Niemiec na terenie Rosji ?! O czym to świadczy !? Do tego budują na polskich ziemiach za część  pieniędzy Polaków swoje muzea narodowe !!  Czy to jest Polska czy drugi Izrael ??Wyobrażacie sobie takie muzeum Polski w Izraelu ??!! Więcej tu:

Media w Polsce pod absolutną kontrolą , w dodatku niemiecką. A więc to niemcy i zydzi piszą w języku Polskim swoje poglądy, które mają kształtować naszą opinię.                             http://spartakus62.bloog.pl/id,339439009,title,Do-kogo-naleza-polskie-mainstreamowe-media-ciag-dalszy,index.html?smoybbtticaid=61581d                                                       http://www.naszapolska.pl/index.php/categories/polska/18179-polskie-media-w-rekach-niemcow

Sytuacja ekonomiczna :  Nie mamy swojej monety, wszystkie banki są cudzoziemskie uprawiają na ziemiach Polski lichwę niewolącą Polaków. Masoni mają pod kontrolą całe finanse.

Sytuacja duchowa. jesteśmy absolutnie pod wpływem zniewalającej nas religii żydowskiego pochodzenia, zupełnie nam obcej. Absurdem jest klękanie rodaków przed sługą instytucji mordującej ich przodków i niszczącej naszą kulturę….. Jakikolwiek przejaw wartości naszej prawowitej kultury słowiańskiej spotyka się z potępieniem !!!

Sytuacja wojska: rozebrane i niezdatne do działania. Zakaz produkcji własnego sprzętu. Wszystko mówi samo za siebie.

Gospodarka kraju. Po 89 r od momentu bytowania w polu wpływów zachodnich i prowadzonych kolejnych rządów polityków działających na szkodę narodu  jesteśmy systematycznie niszczeni , nasze dobra są wyprzedawane z  pomocą rządu cudzoziemców. Niszczenie jest do tego stopnia, że emigracja jest masowa, młodzi ludzie uciekają za granicę  się poniżać bo rodziny nie mogą zalożyć takie warunki stworzyła władza o cudzoziemskich wpływach.  Ludzie żyją za głodowe środki. A pan poseł mówi narodowi Polskiemu , żeby wpieprzał szczaw.. Gardzą Polakami i i wystawiają na pośmiechowisko , a naród śpi…dalej nie ma co pisać bo łzy pojawiają się w oczach..tragedia walecznego narodu trwa ..

Moment przynależenia do UE jest to największa pomyłka naszego narodu.  Wiadomo jakim sposobem tam trafiliśmy i jakie środowiska dążyły do tego. Z roku na rok popadamy w coraz większe zniewolenie, wyprzedaż naszego majątku przechodzacy na handel ludźmi jako „zarządzanie zasobami ludzkimi”. Zostaliśmy wydani jako popychadło dla Niemiec. Podnależeć i być podgatunkiem dla obcych nacji.Nigdy ! Jako naród powinniśmy jak najszybciej stamtąd wyjść. A wszelakie długi i umowy obciążyć na polityków ,które i tak sa nie ważne w stosunku do narodu, a oni nie są przedstawicielami naszego narodu.

Polska, a raczej naród Polski, Słowianie powinni zrobić porządek u siebie w kraju, wykopać cudzoziemców i wybrańców i wprowadzić samostanowienie narodu Polskiego jako ustrój nasz prawowity. Dla osób mniej wiedzących inaczej demokrację bezpośrednią, gdzie to naród decyduje o swoim losie, a  nie cudzoziemskie polityctwo i sytemy . W przeciwnym razie zostaniemy rozegrani ponownie z jeszcze większymi szkodami.

W naszej przeszłości Polska zawsze miała taki ustrój był on znany jako kopne prawo i wiece. W takim ustroju naród jest zjednoczony i  silny . Wtedy odzyskamy wolność.

Warto dziś wykorzystać tę sytuacje , że Rosja nie jest do nas negatywnie nastawiona, a tamtejsza władza przychylna jest wartościom słowiańskim.  Zrobić pierwszy krok ku odzyskaniu niepodległości i odrodzeniu życia Polskiego. Inaczej nie mamy przyszłości w takim układzie miedzy wrogami.

Teraz albo nigdy.”

Tłumaczenie artykułu z portalu słowiańskiego na https://vk.com

Reklamy

2 komentarze do “II Wojna światowa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s