„Skąd złe przyszło do Polski ?”

O niszczeniu Słowiańszczyzny…Polski..

„Biada Nam ! Ogniwa nowej wiary wcielały niepodobnych nas do reszty narodów Europy. Byliśmy niepodobni i w tym właśnie inni.”
” Od wczesnego polania nas wodą zaczęły się zmywać nasze cechy i osłabł duch niepodległy.”
” Kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi. ”
” To, co przedchrześcijańskie, odmienne, inne od przyjętego z zewnątrz wzoru, musiało być usunięte i zniszczone raz na zawsze.”

Zorian Dołęga Chodakowski.

Na konflikt niemiecko-słowiański i na niemiecki aspekt latynizacji Słowiańszczyzny zwraca uwagę wielu badaczy.
Ten wątek wydobywał też niegdyś Joachim Lelewel. Opisując wygnanie Rychezy – królowej Niemki i oddalenie Kazimierza( przyszłego odnowiciela). Lelewel uważał, że usunięto w ten sposób „główny kierunek chrześcijańsko łacińskiego (niemieckiego) porządku” i zdjęto pęta z „ obrażonych żywiołów starodawnych”. Sprawcy tych wydarzeń „ pomni na starodawną cześć narodową” , odpadając „od wiary katolickiej” , liczyli na odżycie dawnego obyczaju.
Wacław Aleksander Maciejowski pisał, że „polityka Niemców sięgała daleko: widzieli oni w chrześcijaństwie łacińskiego obrządku środek ujarzmienia, a przynajmniej WYNARODOWIENIA SŁOWIAN. Z tego powodu, gdzie dojść nie mogli sami, tam samychże monarchów słowiańskich używali za sprężynę do swoich intryg, mających na celu już nie tylko zniszczenie pogaństwa, a głównie uchylenie słowiańskiego obrządku”. Łączył więc wyraźnie wytępienie obrządku słowiańskiego z germanizacją.
Ryszard Berwiński w „Bogunce na Gople” pytał : „ Skąd złe przyszło do Polski…?” i odpowiadał : od cywilizacji łacińskiej zachodniej Europy, która rodzime plemienne siły i związki wykrzywiała i mitrężyła”. Słowiańska wolność i rodzinność upadały pod podwójnym ciosem. Liturgia łacińska niszczyła rodzimą literaturę ( Berwiński stworzył pojęcie wypartej ludowej „literatury słowiańsko-polskiej”), a feudalizm germański podkopywał i destruował dawne społeczne instytucje słowiańskie. W tym samym czasie Mickiewicz w wykładach o literaturze słowiańskiej mówił : „Słowianie utożsamiali chrześcijaństwo z niemczyzną i niewolą”.
Ujawnienie niemieckiego pierwiastka chrześcijaństwa przewija się przez wiele prac dwudziestowiecznych. Udana misja Cyryla i Metodego w IX wieku – pisze Klinger – wzbudziła „nienawiść wśród misjonarzy niemieckich”.
Leszek Moszyński twierdzi, że arcybiskupstwo salzburskie uważało, iż przysługuje mu bezwzględne prawo pierwszeństwa, i traktowało ( działających na terenie Moraw) Nauczycieli Słowian (Cyryla i Metodego) „jako niebezpiecznych dywersantów”.
„Ruchy ludowe w latach trzydziestych XI wieku – sądzi o dalszych dziejach obrządku słowiańskiego Zbigniew Dobrzański nie były reakcją pogańską, ale reakcją chrześcijańską , reakcją wyznawców obrządku słowiańskiego przeciwko łacińskiemu i przychodzącym wraz z tym obrządkiem do Polski Niemcom”. ( czyli jednak reakcja pogańską , Zbigniew chyba za bardzo chciał się biskupowi przypodobać …)
Ksiądz Umiński podkreśla, że gdy Kazimierz Odnowiciel wrócił do kraju ( skąd?) i rozpoczął dzieło odnawiania Państwa i przywracania w nim Kościoła” ( po reakcji pogańskiej i zawierusze rewolucyjnej po śmierci Mieszka II ), „to przywiódł ze sobą rycerstwo zachodnie i kler już wyłącznie tylko łaciński ( niemiecki)”. Nastąpił zanik pierwotnej dwutorowości chrześcijaństwa polskiego” (jakby w ogóle istniało w tamtych czasach …wtedy Kazimierz nie musiałby wracać z armią zachodu) oraz pozostanie nasze „od czasów Kazimierza Odnowiciela już tylko przy jednym dochowanym do dzisiaj porządku.
Podobnie Brygida Kórbis stwierdza, że „wpływ niemieckich , zwłaszcza kolońskich kół kościelnych za Mieszka II i Rychezy oraz Kazimierza Odnowiciela (zm. 1058) też zrobiły swoje. Kościół w Polsce stał się bardzo łaciński, tak bardzo, że słowa w języku rodzimym tylko z rzadka trafiały do księgi dokumentów. A już zupełnie nie teksty starodawnych starosłowiańskie.”
Jak zwykle najradykalniej wypowiada się Dobrzański, podkreślając, że Kazimierz „wkroczył do Polski na czele wojsk niemieckich i jako lennik niemieckiego cesarza”. Mieszko III –Masław to legalny władca; nie był lennikiem cesarskim oraz wyznawał obrządek słowiański. „Na tych faktach, a zwłaszcza na obrządku słowiańskim , który był także wówczas symbolem polskości i niezależności od Niemiec , opierała się ówczesna świadomość narodowa”, pisze badacz, który przykłada dużo późniejsze miary do ówczesnych kryteriów narodowościowych, żywiąc przekonanie o odwiecznym antagonizmie polsko – niemieckim.
Masław przeciwstawiający się Kazimierzowi Odnowicielowi , zdaniem Kmietowicza, nie był poganinem, lecz w – rozumieniu niemieckich latynizatorów – „fałszywym chrześcijaninem odchylonym od wiary katolickiej”. Kmietowicz sadzi bowiem, że określenia, jakie łacinnicy nadawali cyrylo-metodianizmowi, można podzielić na dwie grupy: a) mające powiązanie z pogaństwem, jak „barbarzyński obrządek”, „chrześcijaństwo skażone pogaństwem”, b)mające powiązania z herezją, jak „fałszywi chrześcijanie”, „odchylenie od religii katolickiej”, „błędny obrządek słowiański” etc. W interpretacji Kmietowicza Gall Anonim „nadmienia, że poganie poparli Masława, natomiast podając wynik bitwy ( z Kazimierzem Odnowicielem) , wyraźnie zaznacza „superatis tot falsis christocolis”, czyli „na głowę zostali pobici wszyscy fałszywi chrześcijanie”. Gdyby Masław był poganinem, względnie stanąłby na czele reakcji pogańskiej, na pewno Gall Anonim nie dałby takiego wyjaśnienia, jakie pozostawił”. Latynizacja Mazowsza po upadku Masława w 1047roku miała być trudnym zadaniem i dlatego „pod względem administracji kościelnej dzielnica ta została rozbita na trzy części”.
Teodor Morawski w „Dziejach narodu polskiego” w tomie „Piastowie” napisał apologię Kazimierza Odnowiciela. Przedstawił najpierw ruinę świeżo utworzonego państwa wskutek recydywy rozpasanego pogaństwa. (a jakżeby inaczej ..). „Nieprzyjazne dziesięcinom i surowości obyczajów chrześcijańskich pogaństwo podnosiło głowę. Kraj wystawił okropnych bezprawi widowisko… Nastąpiły podpalenia, łupiestwo, zabójstwa. Wymordowano wielu duchownych: snadź, zdawało się prostactwu, że z powrotem do bałwochwalstwa, wróci do swobody, której czasy przeminęły”. ( najwidoczniej uznali, że musza nam przynieść „demokrację”..skąd my to znamy?). Najazd Czechów dopełnił dzieła zniszczenia. Kazimierz namówiony do powrotu z wygnania, podjął się dzieła odnowy. Napotkał groźnego przeciwnika: „Był między buntownikami uporczywszy od innych, Mieczysław,Masław, Moisław, z przodków niedawno wyzwolonych, łaską królewską do wysokich dostojeństw wzniesiony. On najbardziej przyłożył się się do wygnania Ryksy i Kazimierza, ale nie zasłoni kraju od obcych najazdów. Uwodząc lud, co się za Wisłą schronił, nadzieja dawnej swobody, sposobił sam sobie panowanie przy pomocy pogan pomorskich i pruskich. Pokonanego od Kazimierza , właśni spólnicy obwieścili z tym zasłużonym urągowiskiem : „Wysokoś mierzył, wysoko wisisz!”.
Zawsze jednak w tradycji imię Masława pozostaje najściślej związane ze Słowiańszczyzną –czy to pogańską czy to chrześcijańską w obrządku słowiańskim. Jego słowiańskość pozostaje znakiem , a i swój bunt Masław podnosi całkowicie w obronie Słowiańszczyzny.
Według Kraszewskiego z księżmi przyszła niewola, ale i Niemcy. „Dzikie pogaństwo” walczy więc na dwa fronty. Jeden z nich – antyniemiecki, jest jednak bliższy Kraszewskiemu. Tu zarysowuje się w jego postawie jakieś rozszczepienie, bo wszak gloryfikowani przez niego łacinnicy to przeważnie Niemcy, na co pada akcent również w „Starej Baśni”. W wielkim cyklu kronik historycznych Kraszewski skonstruował „system ostrzeżeń przed niebezpieczeństwem germańskim, system oparty na doświadczeniu dziejowym, a ukazujący chronologicznie po sobie następujące fazy i formy przejawiania się niebezpieczeństwa, tj cesarstwa niemieckiego, Krzyżaków, rakuskich i saskiego panowania.
Z przekazów wyjawia się obraz zachódu mającego powtarzający się patent na utrzymywanie nas w niewoli. Kiedy siłą nie mogli nas poskromić , wymyślili sposoby od wewnątrz. Można zaobserwować powtarzający się schemat. Za pomocą intryg , rewolucji, wojen, wdrażanie jakiegoś systemu poprzez tzw „ oświecanie” , wielkie reformy , modę itp., kiedy kończy się eksploatacja tym systemem, ludzie zaczynają się orientować w czym rzecz, następuje kolejny i tak w kółko aby tylko nie powrócili do Samostanowienia Narodu. Wcześniej stopniowo podbijali nas poprzez sposób gospodarczy na feudalizm, pańszczyznę, komunizm , demokrację , a dziś UE. Utrzymując rzekomo swoja wyższość nad innymi narodami. Powyższe opisy przedstawiają zrębek tego jakimi sposobami intrygami niszczyli nasz ustrój, rody , kulturę i tradycję. Nawet w tych pismach próbowano wymazać określenia Słowian, Słowiańszczyzny , a zastępowano je „odchylonym chrześcijaństwem” itp zabiegami. Dziś można tyko ubolewać nad tym jak człowiek sobie uświadamia, ogrom zniszczenia i jak bardzo straciliśmy na swojej tożsamości próbując się stawać podobnymi do obcych , do tych co się przedstawiają za wielkich dostojników wspaniałej cywilizacji łacińskiej, ale wcale takimi nie są i to wszystko okazuje się być tylko przysłowiowym „gównem w sreberku” . Ich wielka rozwinięta cywilizacja to tylko puste kłamliwe słowa, bo jedyne co niosą to zniszczenie, wyzysk, niewolę, zgliszcza, stertę zakłamania, podeptanie wartości etyczno-moralnych, łamaniem praw natury, zatrzymanie rozwoju, ogłupienie, degradację i śmierć … Oni na tym zarabiają i to jest sedno cywilizacji łacińskiej zwanej zachodem. Pasożytowanie jeden na drugim ..O to obraz wielkie cywilizacji łacińskiej , a dziś oglądamy jej apogeum zepsucia, do którego chce zmusić innych. I z żalem i z tęsknotą spoglądamy nad tym co utraciliśmy ..za naszą kulturą i naszym słowiańskim ładem.
„Niedołężne plemię zniemczałe trzeba było precz za drzwi wyrzucić, starą swobodę przywrócić kmieciom i wiarę dawną. Nam swoim życiem żyć, nie cudzym. Nie potrzebujemy cudzych bogów ani cudzych panów. Piasty nas sprzedały cesarzom i papieżom.” ”
Niesamowita Słowiańszczyzna

16425805_10202745653319091_3579457064551852948_n10685461_622656277846556_224138626668511135_n10868236_1398575870442400_7358387658518453150_n photo

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s