Dokąd zmierza Polska?

 

„Żeby wiedzieć dokąd się zmierza trzeba wiedzieć kim się jest. Po to, żeby wiedzieć jakich prawd trzeba bronić i za jakie sprawy walczyć.

Jest to kwestia, z której ważności powinien zdawać sobie każdy Polak. A zarazem taka, która ściąga wszystkie zasłony obnażając nieprawdę i iluzję.

Ta kwestia determinuje sens naszego istnienia. Jesteśmy Polakami, Słowianami, a Polska to nasz kraj nasz dom. Przestrzeń, która jest dla nas ostoją. Miejscem, gdzie możemy przejawiać własne Jestestwo, czyli kulturę. A zatem tworzyć przestrzeń wokół siebie oraz relacje własne i ich poziom etyczno-moralny. Taki jaki chcemy, a nie jak ktoś inny chce. A to niewyobrażalna wygoda.

Państwo to jest nasz dom i owoc, który budujemy. Jednak podstawą suwerennego kraju i narodu jest to, że wie kim jest, wie dokąd zmierza i co chce osiągnąć. Po osiągnięciu określonego poziomu trzeba na nim niczym podstawie rozwijać i budować kolejne.

Wszystkie pokolenia powinny być świadome tego kim są , mając znanie podstawowych prawd i wartości oraz wiedzy tego kim są i własnych dziejów przeszłych. Naród trudzi się na własne potrzeby, kraju i ma świadomość gromadzenia owoców trudu na przyszłe pokolenia. Tworzy ośrodki i obiekty mające podkreślić jego cechy jestestwa kulturowego oraz zachować w nich przekaz  wiedzy ku przyszłym pokoleniom.

Działanie, decyzje podejmowane przez takie państwo ma zasięg długofalowy i rozwojowy oraz strategiczny z punktu widzenia własnego jestestwa i przyszłości.  Państwo wie dokąd zmierza i co chce sobą osiągnąć. Drogę rozwoju opartą na własnej kulturze, tradycji. Polityka takiego państwa oparta jest o dzieje historyczne własnego narodu, a nie cudzego.  Państwo suwerenne cechuje także, że oprócz zachowania własnej kultury wzrost dóbr materialnych. Naród poprzez Państwo dba o własne aktywa oraz strategie rozwoju, które gwarantują wzrost gospodarczy i technologiczny. Co jest uwarunkowane we własnej produkcji, po to aby nie być montownią cudzego państwa. W państwie takim jest równomierny wzrost i rozwój warstw społecznych co zapewnia o sile państwa  i jego narodu.  Własna armia to podstawa i duma.  Całe społeczeństwo od modości edukowane powinno być o powyższych rzeczach aby byś świadomym działań na świcie i we własnym państwie. Taka droga wygląda na jasną, wolną i suwerenną  gwarantującą rozwój i osiągnięcia, a co najważniejsze bezpieczeństwo.

Należy tu wyjaśnić podstawową kwestie, która jest co raz bardziej naruszana przez obce narody i państwa.  A Polacy poprzez brak znania w wyniku prowadzonej przeciw nim wojny hybrydowej i inżynierii społecznej poddają się tej retoryce nie wiedząc dokąd to prowadzi. A która to ma za zadanie naruszyć nieodwracalnie podstawy naszego jestestwa i państwa.

Polska to nie jest kolonia i państwo kolonialne, że ma nam ktoś zewnątrz regulować skład naszego narodu i społeczeństwa, a także co groźniejsze dawać przywileje obcym narodom zrównując je z polskim narodem, co narusza wszystkie zasady etyczno-moralne, pomijając w tym nasze zdanie i stanowisko. Poprzez co na takim multi kulti chcą nam sformułować nowe zasady społeczne i ustrojowe, kosztem narodu- wtedy tracimy absolutnie władze we własnym kraju.

Polska to Państwo dziejowe oparte na etosie jednego konkretnego narodu słowiańskiego. To co stanowi nasze fundamenty to nasze jestestwo kultury słowiańskiej, tradycji  i obyczajów. Łączy nas nasze krew i geny oraz nasza kultura. Nasza mocna  strona to jedność.

Nie prowadziliśmy żadnej kolonii, nie niszczyliśmy nikomu ich ziem i narodów aby robić z nas kolonie i państwo kolonialne złożone z obywateli różnych etosów narodowych i kulturowych, o różnych orientacjach wizjach i potrzebach. Nie jesteśmy tego rodzaju państwem aby mieć u siebie obywateli różnych narodowości o decydującym wpływie na losy naszego państwa. Dlaczego ? Dlatego, żebyśmy sami sobie zaprzeczyli sensowi własnej egzystencji  i naszej własnej historii.

To jest nasza wartość, cecha i zaleta, a nie rasizm i faszyzm.

Dzisiejsze wydanie Polski.

Czy Polska jako państwo przejawia cechy suwerennego i wolnego państwa-gospodarstwa i wolę narodu z jego jestestwem kulturowym ? Czy mamy jakąś strategię rozwoju i cel do którego zmierzamy? Jaką drogą idziemy ? Na czym opieramy swe decyzje i rozwój ? Dbamy o podstawy i uwarunkowania naszej wolności i suwerenności– Niestety odpowiedź brzmi, że nie mamy odpowiedzi.

Jak się tak przyjrzeć własnym dziejom to dzisiejsza Polska nie przypomina Polski sprzed rozbiorów RP. Charakteryzując nasze państwo można zauważyć, że nie przypominamy silnego i suwerennego państwa i narodu.

Dzisiejsza Polska nie ma swojego zdania, nie ma swojej pozycji. Nie prowadzi własnej polityki. Polska w dzisiejszym wydaniu nie prowadzi działań strategicznych i długofalowych.  Działania Polski po 89r. szczególnie są niezrozumiałe. Polska pozbyła się własnych aktywów na bazie, których mogła prowadzić produkcję i budować gospodarkę. Natomiast decyzjami polityków po 89r. staliśmy się montownią obcych państw. Co skutkuje tym, że to państwa roszczą sobie prawa do decydowania o Polsce i mają wpływ na naszą politykę. Dzisiejsze państwo polskie w wydaniu po 89r  nie prowadzi w ogóle własnej polityki historycznej. Natomiast prowadzi politykę historyczną budowaną o etos obcego narodu żydowskiego. W dodatku niezwykle wrogiego nam i agresywnego. W wymiarze kulturowym, państwo polskie dusi i gasi własną kulturę kosztem obcej ww. Dlaczego państwo polskie, a raczej politycy reprezentujący władzę państwa polskiego budują sztuczną historię i opiera ją na obcym etosie narodowym-  żydowskim ? Dlaczego historia Polski ma się opierać o mniejszość narodową w dodatku wrogo do nas nastawioną ? Dlaczego przy wszystkich okazjach wszystko ma się skupiać wokół żydostwa ? A co oni mają wspólnego z narodem Słowiańskim oprócz tego, że w naszych przekazach ludowych wymieniani są jako nasi wrogowie? Jaki jest sens w tym działaniu z punktu widzenia Polski i narodu polskiego ? Żaden ? A jaki sens jest w budowaniu takiej retoryki historycznej państwa… polin ? Ogromny.

Nie odradzamy Rzeczypospolitej bo….? Bo nie chcą tego Niemcy, Francja, Anglia, Watykan i żydzi.  Nie prowadzimy polityki i gospodarki oraz nie budujemy struktur z państwami słowiańskimi, które przecież były i stanowiły Rzeczpospolitą bo wyżej wymienione państwa by się poczuły obrażone. Dlaczego?

uid_05262a472524047f02ef3e741d3312b31430534757082_width_907_play_0_pos_0_gs_0_height_515.jpg

Dlatego tak się dzieje, że te państwa boją się  odrodzenia Rzeczypospolitej i robią wszystko w imię paktu świętego przymierza aby przeciw działać odrodzeniu narodu polskiego i Rzeczypospolitej. Ponieważ te państwa i te ludy straciły by na odrodzeniu Rzeczypospolitej najbardziej. Ich wpływ w tym rejonie Europy środkowo wschodniej zostałby znikomy, a znaczenie tych państw by znacznie osłabło.  Te państwa dziś pławią się w luksusie i dobrobycie kosztem państw europy środ. wsch. i Słowian, kosztem naszej przelanej krwi. To te państwa w wyniku prowadzonej przez nich polityki doprowadzają do wojen i zniszczenia. To te Państwa w obawie przed utratą złotego strumienia z naszego wyzysku robią wszystko aby Polska nie prowadziła samodzielnej polityki do odbudowy Rzeczypospolitej. To te Państwa wymazywały nam dzieje i historie abyśmy nie wiedzieli kim jesteśmy, abyśmy nie wiedzieli dokąd zmierzamy. A wtedy oni nam będą mówić dokąd mamy iść.

Całe to towarzystwo, które samo się okrzyknęło lub uznane zostało przez zagranicę elitą polityczną nie ma absolutnej wizji, strategii i planowania długofalowego ani nie opiera i nie podejmuje decyzji o etos naszych fundamentów. Nie zabezpieczyli naszej suwerenności i wolności, a raczej działalność ta opiera się na uzależnieniu nas od obcych państw. Dodatkowo pełne wątpliwości są ich postawy budzące podejrzenia, że to v kolumny do prowadzenia wojny hybrydowej przeciw narodowi Polskiemu. Politycy polscy są tak słabi , że aż nie do uwierzenia. Tylko może to wojna hybrydowa z Polakami, a nam się wydaje, że to Polscy politycy. Jeżeli kiedyś wróg był zdolny podmienić króla czy cara, to dlaczego nie stworzyć całych elit politycznych i partii ?  Podstawowa zapytanie zdrowo myślącego narodu powinno być jaki jest sens utrzymywać to tzw towarzystwo elit politycznych oraz ten rodzaj ustroju partyjnego, który został nam wprowadzony z zewnątrz?

Nasze Państwo raczej wygląda jak stara szopa, w której mieszkają zaniedbani mieszkańcy bez wizji jak ma funkcjonować i wyglądać szopa, a co dopiero tworzona i budowana. Sprawia wrażenie jakby nie miała żadnych zabezpieczeń. Gospodarstwo szopy ( tereny ), które powinny dawać produkcję i owce dla mieszkańców szopy są zaniedbane i przejęte przez gospodarzenie na nich interesów obcych narodów i państw. Mało tego, to co zostanie uzbierane na stół w starej szopie przez zaniedbanych mieszkańców gospodarstwa zostaje zabierane przez przedstawicieli obcych narodów, którzy wchodzą do naszej szopy i udają gospodarzy wizjonerów, a których rzeczywistym celem jest pasożytowanie na szopie i przejęcie jej bez jakiegokolwiek sprzeciwu mieszkańców.

Jeżeli z punktu widzenia Polaków sensu egzystencji Polaków nie będziemy wiedzieli dokąd zmierzamy i jak ma wyglądać nasze państwo, nie będziemy mieli w pływu na los i decyzje naszego państwa, a co gorsza jeżeli o naszym państwie mają decydować obce narody i ich przedstawiciele to jaki jest sens Polaka?

Na czym w takim razie ma się opierać nasz sens polskości ? Kim mamy być ? Bezwładną masą bez prawo do głosu i decydowania o własnym losie, gospodarstwie, której niemcy i żydzi mówią co mają robić, co mają kupować, jak mają się zachowywać i jak postępować, co wolno, a co nie. Przecież jest to równoznaczne z niewolnictwem. Pytanie czy chcecie tacy być ? Bezwartościowi, bez korzeni, bez domu?

Dokąd zmierza zatem państwo polskie w wydaniu po 89r ?  Donikąd, gdzie miałoby czekać nas coś dobrego. A jak nie zaczniemy działać jako naród możemy ponownie stracić nasz dom.

Każde suwerenne państwo będzie dbało o swoje dzieje i historie oraz własną kulturę. Dlatego, że w korzeniach tożsamości oparta jest przyszłość i postawa młodych pokoleń, stosunek do świata, innych narodów i ich państwa, stosunek do przyrody, a także podstawy takie jak stosunek do własnej gospodarki, spraw państwowych i rodaków. Historia opiera się na etosie własnego narodu.

Natomiast dziś może jest czas spojrzeć w lustro i sprawdzić jaka jest moja własna kondycja Jestestwa oraz stan mojego – kraju i państwa.  Czas powiedzieć sprawdzam tym wszystkim „wizjonerom” po 89r.  po 30 latach ich działalności co robią z naszym domem.

„Wolność i suwerenność nie jest dana nam na zawsze” o czym przekonaliśmy się po rozbiorach RP. O wartości wolności i suwerenności należy dbać i pielęgnować. Ale to nie jest tak, że to są tylko dwie wartości i na tym koniec.  Wolność i suwerenność to są wypadkowe jak owoce , na które składają się mniejsze wartości i uwarunkowania. W momencie gdy je zaniedbamy korzenie i pień okaże się szybko, że owoce nie mają na czym i z czego rosnąć. Szybko znajdzie się drwal (obcy naród lub państwo), który zetnie nasze drzewo, porąbie i spali, a owoce zbierze dla siebie. Tak się kończy głupkowate postępowanie.”

 

 

 

http://www.eioba.pl/page2

https://demotywatory.pl/2761509/Jesli-nie-wiesz-dokad-zmierzasz

POLSKO, CO TY WYPRAWIASZ?

Summer Travel for Students: Where to Go and Why

https://kuriergalicyjski.com/historia/7789-spadek-i-wizja

https://niezlomni.com/tak-wygladala-flaga-rzeczpospolitej-obojga-narodow-piekny-proporzec-dumnie-powiewajacy-nad-zwycieskim-wojskiem-zobacz-galerie/

cz. 3

1 komentarz do “Dokąd zmierza Polska?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s