Tania siła robocza, czy suwerenność ?

Niepodległość i suwerenność  narodu i jego państwa stanowi ostoję dla zachowania jestestwa narodu i jego rodzimej kultury, to podstawa bytu w tym świcie.

Naród ma prawo do niezależnego bytu państwowego, wyboru formy państwa, ustroju społeczno-politycznego, czy rządów ( w zależności od obranej formy).

O sile narodu i jego państwa stanowi jego stabilizacja. Tą siłę osiąga się min przez równomierny  gospodarczy rozwój regionów w kraju oraz równomierny wzrost warstw społecznych. Daje to stabilizację i podstawy do wzrostu gospodarczego państwa i  narodu pozwalający mu rosnąć w siłę i się rozwijać drogą suwerenną  poprzez wolę  narodu, a nie wolę obcych państw i ich interesów.  Warunkiem jest, że większość gospodarki musi należeć do narodu jako zasoby i aktywa. W innym przypadku występuje zagrożenia dla państwa w postaci stania się czyjąś kolonią. – Rozpatrując to w dzisiejszym świecie i obowiązujących regułach.

„Po wielkim festiwalu radości elit politycznych jakim było wejście Polski do UE, o propagandzie  o tym jakie to wielkie szczęście Polskę spotkało, że będzie pod kontrolą Niemiec i Francji…oraz jak to Polska odrodzi się gospodarczo,  o tym jak  Polacy zaczną zarabiać tyle co na zachodzie itp. Wzniosłe obietnice propagandowe.  Wspaniała wolności po obaleniu komunizmu.  Niektórzy jeszcze, żyją w tej iluzji.  Brutalne oszustwo, które utrzymuje Polskę jako ofiarę w stanie krwawienia, ale tak aby nie padała, a można było z niej czerpać. Wykreowane mury tej fasady zaczynają się sypać i kruszyć, a co raz więcej Polaków zaczyna się budzić z tej iluzji. Mają dość chocholego tańca jakiś elit politycznych wycierających sobie usta patriotyzmem polskim, a czyniąc odwrotnie. Czy ten festiwal radości był na cześć kolonizacji państwa polskiego i utrzymania się u władzy i wzbogacenia się elit pookrągłostołowych zmieniających Pana ?

Dlaczego Polacy po tylu latach w UE nie zarabiają tyle samo co ludzie w krajach Europy zachodniej? Dlaczego nasze Państwo słabnie?  Czy interes żywotny Polaków jest taki sam jak UE?

Wykonujemy tą samą pracę, a nawet lepiej, pracujemy w tych samych firmach więc dlaczego poziom wynagrodzeń jest tak niski w porównaniu z innymi państwami ?

Jak to jest możliwe, że Polak pracujący w Polsce w firmie np. z Niemiec czy Francji wykonujący tą samą pracę dostaje od tego samego pracodawcy o 50 % mniejsze wynagrodzenie niż jego kolega z obcego kraju ?

Gdzie tu jest europejska solidarność i praworządność w dążeniu do równowagi siły ekonomicznej państw Europy Środkowo Wschodniej ? Gdzie jest ten pan z Holandii z ponadwymiarową pupą i sercem o  troskliwości większej od Jowisza , zamartwiający się losem Polski i Polaków? Bo jeżeli chodzi o interes państw kolonialnych ma być cisza.

Rozgrabiona i wydojona Polska przez obcy kapitał powoli przestaje być Polską, a zaczyna być strojona wg Brukselskich smaków. Do tego wobec interesów państw kolonialnych w Polsce dochodzi  do upadku i  ograniczonego  zakresu  rozwoju społecznego oraz braku polskiej przedsiębiorczości.  Bo nie możemy akceptować wymiaru przedsiębiorczości w Polsce gdzie, Wielki biznes dla Francuzów, Niemców, Belgów, Holendrów, a Polakom małe firemki obsługujące genderowców z Jewropy ? Dla nich wielkie kokosy, dla nas resztki okruszków ze stołów? Oni się rozsadzają w naszym kraju, a my mamy być rozstawiani po kątach u siebie w domu ?

Powoli  oszukani błędnym przekonaniem nam wdrukowanym, że należy „gonić za zachodem”zaczynamy się dusić we własnym kraju już nie tylko gospodarczo co i kulturowo. Gospodarczo bo obcy kapitał nas niewoli, kulturowo bo narzucany nam jest przez obce państwa jakiś bzdetny styl życia i dewiacje w celu osłabienia kulturowego, a zatem suwerenności narodowej, która stoi na drodze obcym koncernom.

Warunkiem wejścia Polski do UE było udostępnienie państwom UE czyli Niemcom, Francji, Anglii i ich przystawkom czyli państwom Beneluxu   terenów, przestrzeni na rynku i gospodarki  w Polsce.  Czy Ty gdybyś miał własną firmę i rynek pozwoliłbyś oddać ten rynek obcym firmom przy jednoczesnym oddaniu i zgaszeniu własnych zasobów i zakładów ? Lub czy oddał byś ¾ własnego gospodarstwa aby pasły się na nim obce zwierzęta kosztem twoich zasobów naturalnych, a Ty byłbyś zmuszony jeszcze im za to płacić i kupować od nich produkty ? Nikt normalny by tego nie uczynił.

 

Wraz z  postępującym przejmowaniem naszego rynku i  gospodarki przez obcy kapitał i obce firmy UE odczuwamy  utratę braku stabilności w polskim społeczeństwie. Rodacy stają się sobie obcy nawzajem. Zaczynamy pod wpływem obcego systemu kolonialnego zastępować rodzimy system wartości obcym systemem sztucznym.  Upada lokalny rozwój regionów  i wzrost społeczny – właściwie go nie ma od czasu programu wyprzedaży majątku  przez kolejne rządy po 89r na potrzeby UE. A co za tym idzie upada życie w takich regionach, co też jest przyczyną malejącego wzrostu demograficznego. Polacy nie mogą się sami gospodarzyć i rozwijać przedsiębiorczości bo są zaganiani do pracy jako tania siła robocza w firmach obcych państw. Połączenia lokalne między miastami i wsiami, które stanowiły sieć, a zapewniały tętniące życie Polaków, tą stabilizację społeczną w wymiarze lokalnym i państwowym, została rozbita przez obce koncerny, które niszczą tą sieć społeczną, a które to nie są zainteresowane regionalnym rozwojem, blokują rozwój społeczeństwa polskiego. Polacy wyparci ze swojej lokalnej ziemi zmuszeni są ją opuszczać na kontrolowaną emigrację ( zależnie, które państwo zgłosi zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą. Podobny zabieg jak z Ukrainą).

Niewolnik zwany w nowoczesnym społeczeństwie obywatelem i kapitałem ludzkim lub brutalniej tanią siłą roboczą ma swój los przeznaczyć na generowanie profitów i socjali dla państw kolonizujących. ( Status obywatela oznacza utratę wolności, suwerenności i niepodległości. Taki status widnieje na dowodach osobistych. Dawniej był to status : narodowość).

Wyłania się obraz, że w UE Polska ma nie stanowić suwerennego państwa i narodu jako partnera do budowy projektu gospodarczego, a robi się z polskiego narodu tanią siłę  roboczą oraz rynek  zbytu bez prawa do własnej produkcji i bez prawa do samozarządzania własnym państwem i własnymi zasobami oraz bez prawa do własnej kultury.  A Państwo Polskie się ośmiesza i podporządkowuje pod obce prawo, obce elity. Rzecz niebywała.

Czy możemy założyć, że gdybyśmy w Polsce odzyskali rzeczywiście niepodległość i mieli władze polskie do tego by nie doszło. Natomiast przy pomocy tych mieniących się dla niepoznaki „polskimi” politykami doprowadzono do wyprzedaży majątku polskiego i zamykania polskich fabryk, przedsiębiorstw aby te firmy z Francji, Niemiec itd. miały w Polsce gdzie żerować, nie było by  efektu, że większość polskiego rynku i gospodarki, a co z tym powiązane sceny politycznej i mediów jest opanowana przez zagraniczne obce firmy, kapitał i ich lobbystów?

Nie ma na świcie drugiego takiego państwa, które pozwoliłoby siebie tak skolonizować. Czemu np. Niemcy, Francja, Anglia, Szwecja, Norwegia itd. nie pozwoliły aby ich gospodarki i rynek zostały zdominowane przez obce firmy i obcy kapitał np. z Polski ? Czemu ich narody nie emigrują?  Bo znaleźli takich kozłów jak Polskę i resztę Europy Środkowo Wschodniej, którą mogą wyzyskiwać.

Państwo, które nie ma własnej produkcji, własnych aktywów, zasobów ,własnej gospodarki ( lub powyższym zarządzają obce państwa) staje się państwem konsumenckim  zależnym od innych.  Jest skolonizowane.  Państwo takie utrzymuje swój żywot z wyprzedaży resztek jeszcze nie zajętych złóż surowców oraz z handlu własnym społeczeństwem jako tanią siłą roboczą jego egzystencja jest już policzona. ( na takim etapie jest Polska dziś). Zakończy się to zaciąganiem kredytów u obcych ( już to się dzieje) co doprowadzi zadłużenia i pozbycia się resztek suwerenności oraz podnoszeniem podatków.  Zakończy się to rozbiorami lub przejęciem.  Czemu kolejne rządy idą tą droga korzystną dla obcych interesów, a nie interesowi Polski ?

Czy już jako Polska nie jesteśmy na etapie, w którym musimy zdecydować jaki będzie nasz los i forma naszego Państwa? Oceńmy nasz narodowy interes gospodarczy  i naszego Państwa.

Cel narodu Polskiego , żywotny interes: wzrost gospodarczy – własnej gospodarki narodowej, by gromadzić zasoby materialne na potrzeby i bezpieczeństwo przyszłych pokoleń. Wzrost i odbudowa własnej rodzimej kultury narodowej, która jest niezbędna do zachowania  suwerenności i niepodległości na tle mentalnym i duchowym tożsamości narodowej, a będąca kontynuacją naszego państwa dziejowego. A jednocześnie określającą nasze granice. To są wartości, które nie przemijają. A przynajmniej pozwalają obronić się przed narzuceniem obcej kultury, stylu życia, obyczajów, które by stanowiły drzwi do naszego zniewolenia.

Cel UE ( państw kolonialnych), żywotny interes: wyzysk. Europejki rząd z dominacją elit określonych narodów i ich państw jako trzon kolonizujący. Pozostali mają się podporządkować i stanowić dla nich zasoby. Jeżeli przyłączą kogoś do tego trzonu kolonizującego nie będą mili kogo kolonizować. Zawładniecie terenami Europy ich państwami i narodami. Stworzyć super państwo. Zniszczyć narodowość i ich kultury  poprzez socjogenetykę – mulitikulti  ( ideologie tolerancji, Lgbt i hordy imigrantów z innych narodów), ustanawiając hybrydowy naród superpaństwa całkowicie podległy pod elity kontrolujące ten proces.  UE tworzą państwa kolonialne. Te państwa i narody wykazują zupełnie inny system wartości  niż np. Polacy i Polska. Dla nich nie mamy być równorzędnym partnerem, z którym będą razem budować projekt gospodarczy (taką wizję nam sprzedają  jako haczyk z robaczkiem dla rybki).  Dla nich Polska jest celem, terenem dla ich działań kolonialnych , naród wrogiem, który trzeba zniewolić i okiełznać aby stanowił zasób  ludzki tanią siła roboczą dla ich biznesów,  nasza kultura celem do zniszczenia, która stoi na przeszkodzie do podporządkowania narodu. Jak to oni ujmują muszą nas ucywilizować, abyśmy dojrzeli do solidarności, praworządności i jak oni to mówią do tych europejskich wartości, których nikt nie potrafi wymienić !

Tutaj krystalizuje nam się obraz konfliktów interesów i rozbieżności kierunków przeznaczenia narodu polskiego i interesów obcych państw ( ich kapitału i firm).

Polacy chcą się rozwijać , bogacić poprzez gromadzenie zasobów i  dóbr materialnych oraz wzrastać własną kulturę rodową  aby zapewnić los i dziedzictwo przyszłym pokoleniom. W interesie i przeznaczeniu Polaków jest równomierny wzrost społeczny lokalny nie tylko w dużych miastach oraz równomierny wzrost wszystkich warstw społecznych w celu osiągnięcia i zwiększenia  siły własnego narodu i własnego państwa co jest naszym żywotnym celem od którego zależy nasze być albo nie być.

Problem w tym, że powyższe się nie dzieje i nie ma prawa się zadziać dopóki nie weźmiemy się sami za zmianę tego stanu rzeczy.

Bo interes obcych państw i ich kapitału tj Niemiec, Francji, Anglii itp. Do których należy większość naszej gospodarki i rynku jest przeciwny żywotnemu interesowi Polski i Polaków.

To te państwa UE ustalają i mają wpływ na  poziom wynagrodzeń w Polsce.  Celem takich firm na terenie Polski jest osiągnięcie jak największego wyzysku jak najtańszym kosztem.  Problemem dla nich są polskie firmy i rodzime przedsiębiorstwa ( konkurencja) oraz świadome społeczeństwo polskie,  ale o to rzekomo polscy politycy dbają aby tak nie było.  Te firmy nie są zainteresowane lokalnym rozwojem i równomiernym wzrostem polskiego społeczeństwa i państwa polskiego. Są zainteresowane wyszarpnięciem jak największego wyzysku i podporządkowanie sobie sytuacji w Polsce. Co doprowadza do dzikiego kapitalizmu, degradowania się społeczeństwa, brakiem stabilności społecznej i brakiem pewnej przyszłości rodzin polskich np. objawia się to poprzez brak regionalnego rozwoju – życie gospodarcze w regionach upada, poprzez co ludzie są wysyłani na delegację, emigrację.  W interesie tych państw zachodu/UE  nie jest wzrost i stabilizacja Polski i narodu Polskiego. W ich interesie jest utrzymywanie Polski i rejonu Europy Środkowo Wschodniej w słabej kondycji bezpiecznej dla tych państw. W takim stanie wymęczonej rannej krwawiącej ofiary. Tak by nie padała, a jednocześnie  można było  wyzyskiwać ile się da bez ryzyka zagrożenia. Kontrolować i pozwalać na tyle ile chcą te państwa. Czyli tzw projekt Mitteeuropa i judeopolonia.

Jak oni to ujmują ? „Państwa Europy Środkowo Wschodniej muszą nauczyć się demokracji, czyli muszą wybierać jedyne słuszne opcje proeuropejskie”, a na które to łoją potężne środki aby kontrolowali politykę państw tego rejony. Wojna hybrydowa.

W wyniku takiej polityki poziom wynagrodzeń w Polsce nie będzie się poprawiał, a będą rosły dysproporcje.

Jest to całkowicie sprzeczne z żywotnym interesem Polaków. Pytanie czy musimy być w UE? Czy nie jesteśmy w stanie sami się gospodarować ?  Ustanowić swój status niezależnego państwa i być partnerem dla UE ? Kto powiedział, że  musimy się godzić z kolejnymi magdalenkowymi rządami, partiami prowadzącymi autorytatywną władzę ? Czy musimy mieć i czy stać nas na taki ustrój społeczny partyjny, w którym naród nie ma wpływu na własne  państwo i nie żyje losem własnego państwa, czy możemy mieć ustrój jak RP, w którym naród ma wpływ na losy państwa, a nie partie ? Czy potrzebna nam taka scena polityczna ? A może to są rządy kompradorskie, o których mówił prof. Wolniewicz, prowadzące wojnę hybrydową z Polakami ?

Dlaczego jesteśmy tacy słabi jako społeczeństwo ? Rozbici, podzieleni, tracimy wspólne wartości, które powinny być nie do ruszenia. Byle obcokrajowiec narzuca nam własne warunki, którym my się poddajemy. Czy chcemy być narodem, który jest tanią siłą roboczą dla Niemców, Francuzów, Holendrów, Anglików, Żydów itd.?

Jaki będzie wybór narodu Polskiego ? Jaką drogą podążymy suwerenności czy podporządkowania się kolonią ?”

 

https://krytyczneasie.wordpress.com/2014/11/09/tania-sila-robocza-czy-beneficjent/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s