Magdary

Magdary (Madżdary), Przekaz Majów

Rzekomo w przekazach starożytnych Majów (Madżów), znaleźć można zapisek o przyjściu boga BOLON- OKTA, czy JOKTON/Jokte (kiedy nastanie koniec tego świata) który to ma być „bogiem wojny”. W tej nazwie i jej dwóch interpretacjach zawarte są celowe zniekształcenia. To nie Bolon Okta (za OKTA-wa), czy tez Bolon Jokton/Jokte (za JOKER-TON/ odwrócone skręcanie spirali tonów), lecz POLON OR-RA/ OR-TON. „Bolon” oznacza odwróconą szóstkę (9), bo w sumie 6 dźwięków zostało zmanipulowanych;  W tym, jeden „klawisz” (półton) w oktawie został wyjęty i wstawiony w dalszej części oktawy. Przez to, 5 pozostałych dźwięków zostało zdeformowanych w brzmieniu i skręt spiralnej fali dźwiękowej u nich, jest odwrócony. Cyfra 9 oznacza też „Radę Dziewięciu”, której nazwa pochodzi od 9-cio niciowego, odwróconego DNA Nibirian-Nefilim, jak i ich „królestwa” znajdującego się w dziewiątym wymiarze, trzeciej gęstości. Czytaj dalej

„Skąd złe przyszło do Polski ?”

O niszczeniu Słowiańszczyzny…Polski..

„Biada Nam ! Ogniwa nowej wiary wcielały niepodobnych nas do reszty narodów Europy. Byliśmy niepodobni i w tym właśnie inni.”
” Od wczesnego polania nas wodą zaczęły się zmywać nasze cechy i osłabł duch niepodległy.”
” Kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi. ”
” To, co przedchrześcijańskie, odmienne, inne od przyjętego z zewnątrz wzoru, musiało być usunięte i zniszczone raz na zawsze.”

Zorian Dołęga Chodakowski.

Czytaj dalej

Boski Programista upomina błądzących historyków

Genetyka R1a R1a1a7


Współczesna nauka odsyła w bajeczną przeszłość, ukutą na potrzeby „Drang nach Osten” (niemiecki: „Parcie na Wschód”), propagandową teorię o prymitywnych Słowianach, którzy zajęli ziemie po cywilizowanych przodkach Niemców dopiero na przełomie Starożytności i Średniowiecza. Prawda ujawnia się po latach uprawiania propagandy przekonującej o tym, że przodkowie Polaków dopiero w VI wieku po Chrystusie zajęli ziemie między Odrą, a Bugiem – po odwiecznie obecnych tu Germanach, którzy poszli zdobywać Rzym.

Czytaj dalej

Vranowie, Awarowie i destrukcyjna działalność Imperium Rzymskiego – Tomasz Markuszewski

Vranowie, Awarowie i destrukcyjna działalność Imperium Rzymskiego – Tomasz Markuszewski

Gramota Wojnana- zaginiona współcześnie pogańska księga na korze brzozowej

Czytaj dalej

Odnośnik

Pamiętam Wołyń.

Czy pamiętasz, Panie Boże,
Nad Wołyniem łunę krwawą
I ten krzyk z płonącej chaty
Mordowanych przez sąsiadów?
Chyba byłeś w tamtej porze
Gdzieś po innej stronie świata,
Bo byś pewnie się zasmucił i przystaną,ł i zapłakał…
Czytaj dalej