Rozbiór Gospodarczy Polski pod władzą reżimu IIIŻydo-RP/Polin – cd.

Rozbiór Gospodarczy Polski pod władzą reżimu IIIŻydo-RP/Polin – cd.

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/08/04/rozbior-gospodarczy-polski-pod-wladza-rezimu-iiizydo-rp-polin-cd/
— Read on wiernipolsce1.wordpress.com/2018/08/04/rozbior-gospodarczy-polski-pod-wladza-rezimu-iiizydo-rp-polin-cd/

Reklamy

Pan Z. Kękuś doktorant z ekonomii rozwala fałszywą wiedzę historyka Morawieckiego

Pan Z. Kękuś doktorant z ekonomii rozwala fałszywą wiedzę historyka Morawieckiego

https://rafzen.wordpress.com/2018/03/18/pan-z-kekus-doktorant-z-ekonomii-rozwala-falszywa-wiedze-historyka-morawieckiego/
— Read on rafzen.wordpress.com/2018/03/18/pan-z-kekus-doktorant-z-ekonomii-rozwala-falszywa-wiedze-historyka-morawieckiego/

SARMACI, GERMANIE I SŁOWIANIE

Bardzo ważny, przekrojowy artykuł Adriana Leszczyńskiego o tym, jak fałszuje się historię Słowiańszczyzny. Oczywiste uwagi o anachronizmie teorii allochtonicznej i próba uporządkowania źródłowych przekazów w zderzeniu z osiągnięciami nowoczesnej nauki. Zapraszamy do lektury.

WSTĘP

„Państwa silne, zwycięskie piszą swoją historię na miarę odniesionych sukcesów, niewiele patrząc na to, co faktycznie miało miejsce. Co więcej, tak samo piszą też historię słabym, biednym i przegranym. I to, co było kiedyś, dopasowują do potrzeb dzisiejszej sytuacji”.
Rafał A. Ziemkiewicz
Czytaj dalej

Klęska opcji amerykańskiej

„Pozorowana obrona suwerenności

Kryzys w relacjach polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także polsko-ukraińskich  jest jedynie elementem o wiele poważniejszego kryzysu, w jakim znalazła się Polska. Ma on wymiar klęski o charakterze geopolitycznym i cywilizacyjnym. Jest to – przemilczana przez polskie władze i opozycję oraz stojący za nimi establishment polityczny, media i środowiska opiniotwórcze – klęska opcji amerykańskiej. Izrael i lobbujące za nim środowiska żydowskie oraz banderowska Ukraina to elementy „pakietu” politycznego opcji amerykańskiej, którą Polska przyjęła po 1989 roku. W pakiecie tym otrzymaliśmy przymus realizowania interesów nie tylko amerykańsko-natowskich, ale równie żydowsko-izraelskich i ukraińskich z banderowskimi włącznie. Nowym świadectwem tego „pakietu” politycznego jest skoordynowana negatywna reakcja wymienionych państw na nowelizację ustawy o IPN. Na Polskę spłynęła z ich strony fala nieuzasadnionego oburzenia, pouczeń, pomówień. Przywoływanie do porządku polskich władz, nawoływanie do odrzucenia przyjętej ustawy, pogróżki i działanie na szkodę naszego wizerunku w świecie uświadomiły nawet średnio zorientowanym politycznie  Polakom znikomy poziom naszej suwerenności. Czytaj dalej