SYBERIA, POTOP, DUNAJ I SŁOWIANIE

Ta droga trwała co najmniej 20 tysięcy lat. Jej rekonstrukcja staje się możliwa dzięki współczesnym badaniom genetycznym. Dokonały one przewrotu w historii, obalając i odsyłając na śmietnik nauki wiele dotychczasowych teorii o pochodzeniu ludów. Równocześnie przywracając wiarygodność najstarszym przekazom pisanym, jak Wedy czy Biblia.

Z tych badań wyłania się prakolebka rodu R1a umiejscowiona ponad 20 tys. lat temu w rejonie południowo-zachodniej Syberii i północnego Kazachstanu. Ogólnie wiemy, że kiedy 12 tys. lat temu zaczął ustępować lodowiec z Europy, zaś na Syberii ocieplenie nie postępowało, z centrum Azji przywędrował i zasiedlił najpierw Anatolię a następnie Europę lud, który dziś identyfikujemy ze Słowianami. Lud ten następnie rozprzestrzenił się z terenów dzisiejszej Polski we wszystkich kierunkach dając początek wielu starożytnym kulturom. Najnowsze ustalenia genetyków i archeologów wskazują, że etnos protosłowiański ukształtował się w dolinie Dunaju (Panonia).

Zlodowacenie północnopolskie trwało od 115 tys. do 11,7 tys. lat temu. W Europie Wschodniej aż do mórz Czarnego i Kaspijskiego sięgały lodowce. Natomiast dzisiejsze Kazachstan i południowo-zachodnia Syberia były wolne od zlodowacenia. Nasi przodkowie nie mogli wprost – przez stepy nadkaspijskie – przejść dalej, bo po drodze mieli groźną barierę lodowej pustyni (tu można sprawdzić).

Czytaj dalej

Reklamy

Magdary

Magdary (Madżdary), Przekaz Majów

Rzekomo w przekazach starożytnych Majów (Madżów), znaleźć można zapisek o przyjściu boga BOLON- OKTA, czy JOKTON/Jokte (kiedy nastanie koniec tego świata) który to ma być „bogiem wojny”. W tej nazwie i jej dwóch interpretacjach zawarte są celowe zniekształcenia. To nie Bolon Okta (za OKTA-wa), czy tez Bolon Jokton/Jokte (za JOKER-TON/ odwrócone skręcanie spirali tonów), lecz POLON OR-RA/ OR-TON. „Bolon” oznacza odwróconą szóstkę (9), bo w sumie 6 dźwięków zostało zmanipulowanych;  W tym, jeden „klawisz” (półton) w oktawie został wyjęty i wstawiony w dalszej części oktawy. Przez to, 5 pozostałych dźwięków zostało zdeformowanych w brzmieniu i skręt spiralnej fali dźwiękowej u nich, jest odwrócony. Cyfra 9 oznacza też „Radę Dziewięciu”, której nazwa pochodzi od 9-cio niciowego, odwróconego DNA Nibirian-Nefilim, jak i ich „królestwa” znajdującego się w dziewiątym wymiarze, trzeciej gęstości. Czytaj dalej

„Skąd złe przyszło do Polski ?”

O niszczeniu Słowiańszczyzny…Polski..

„Biada Nam ! Ogniwa nowej wiary wcielały niepodobnych nas do reszty narodów Europy. Byliśmy niepodobni i w tym właśnie inni.”
” Od wczesnego polania nas wodą zaczęły się zmywać nasze cechy i osłabł duch niepodległy.”
” Kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi. ”
” To, co przedchrześcijańskie, odmienne, inne od przyjętego z zewnątrz wzoru, musiało być usunięte i zniszczone raz na zawsze.”

Zorian Dołęga Chodakowski.

Czytaj dalej

Boski Programista upomina błądzących historyków

Genetyka R1a R1a1a7


Współczesna nauka odsyła w bajeczną przeszłość, ukutą na potrzeby „Drang nach Osten” (niemiecki: „Parcie na Wschód”), propagandową teorię o prymitywnych Słowianach, którzy zajęli ziemie po cywilizowanych przodkach Niemców dopiero na przełomie Starożytności i Średniowiecza. Prawda ujawnia się po latach uprawiania propagandy przekonującej o tym, że przodkowie Polaków dopiero w VI wieku po Chrystusie zajęli ziemie między Odrą, a Bugiem – po odwiecznie obecnych tu Germanach, którzy poszli zdobywać Rzym.

Czytaj dalej

Vranowie, Awarowie i destrukcyjna działalność Imperium Rzymskiego – Tomasz Markuszewski

Vranowie, Awarowie i destrukcyjna działalność Imperium Rzymskiego – Tomasz Markuszewski

Gramota Wojnana- zaginiona współcześnie pogańska księga na korze brzozowej

Czytaj dalej