Archiwum kategorii: Kultura Słowiańska

Kultura rodzima słowiańska.

„Na świecie, można spostrzec, że ile jest narodów tyle jest kultur. Każdy naród poprzez swoją kulturę uporządkowuje przestrzeń wokół siebie na swój własny, naturalny, właściwy i odpowiedni mu sposób oraz możliwości.

Kultura jest to przejaw Jestestwa danego narodu w świcie materialnym Javi. Jestestwo danego narodu przejawia się w świecie materialnym ( przejaw duszy i ducha poprzez odpowiednią mu strukturę genetyczna i psycho-matryce w świecie materialnym) uporządkowując, tworząc przestrzeń wokół siebie wg własnej natury i usposobienia ( którą determinuje duch poprzez geny),  związki i relacje między sobą oraz innymi, komunikację na poziomie odpowiadającym Jestestwu.  Na przestrzeni czasu i poprzez doświadczenie i ewolucję kształtują się i rozwijają dodatkowe wartości mentalne, estetyczne i etyczno moralne,  oprócz tych wrodzonych, ugruntowują się cechy i buduje wiedza. Naród w swojej kulturze przejawia swój  ustrój społeczny – ład. Sposób w jaki się organizuje i funkcjonuje najbardziej mu odpowiedni, sprawiedliwy.  W kulturze kształtują się  obyczaje, zwyczaje i tradycje  jako element nośnika wiedzy i pamięci dla przyszłych pokoleń, od tych subtelnych  dotyczących estetyki, etyki, moralności, wiedzy o życiu po wydarzenia.   Ujmujące się w różnych dziedzinach, życia, nauki i sztuki. Czytaj dalej

Wojna hybrydowa – nowoczesna wojna.

„Wielu ludzi żyje obawami o III wojnę światową, a co jeżeli ona już trwa ? Kto powiedział, że ma wyglądać tak samo jak II ws?  Ta wojna trwa cały czas od tysięcy lat.

W wyniku działania inżynierii społecznej ludzie mają wdrukowane błędne myślenie w rozpatrywaniu dziejów i czasu, a co za tym idzie rzeczywistości.  I taki ma być właśnie efekt działania tej inżynierii na ludzi, czyli niemożliwość postrzegania ciągłości wydarzeń.

Jeżeli  cofniemy się w czasie nawet o  400 lat, to każde z tych wojen miała jakieś cele, które zostały osiągnięte lub nie, ale nie powtarzało się nic dwa razy. Ale jeżeli założymy, że osiągnięte cele były małymi kroczkami aby umożliwić kolejne działania, które nie byłyby możliwe do uaktywnienia bez dokonania kroków w poprzednich wojnach. Co jeżeli dziś już nie trzeba prowadzić wojny na armaty, karabiny, bomby i granaty ? Np.: Waluta światowa. Źródło napędu. System finansowy i ustrój polityczny – struktury państw kolonialnych. Usunięcie elit narodów. Podstawy do III wojny.

Na czym miałaby polegać nowoczesna wojna? Czytaj dalej

INTERSLAVIC

Język nowosłowiański został stworzony, aby ułatwić bezpośrednią komunikację między użytkownikami słowiańskiej grupy językowej. Grupa ta obejmuje język rosyjski, ukraiński, rusiński, białoruski, polski, łużycki, czeski, słowacki, słoweński, chorwacki, bośniacki, czarnogórski, serbski, macedoński, bułgarski oraz różne dialekty. Ponad połowa terytorium Europy jest zamieszkana przez społeczności posługujące się językiem słowiańskim. Na całym świecie żyje około 400 milionów osób pochodzenia słowiańskiego. W tym języku powstał już pierwszy film pt. „Malowany ptak”.